Miljödepartementet

Uppdrag om fosfater redovisat

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 11:46 CET

Pressmeddelande
15 november 2006
Miljö- och samhällsbyggnadsdep.

Kemikalieinspektionen föreslår i sin utredning ett användningsförbud för fosfathaltiga tvätt- och maskindiskmedel för fastigheter med enskilda avlopp.

Kemikalieinspektionen fick i juli månad i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nationellt förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Utredningen överlämnades i dag till regeringen och ska nu ut på remiss till berörda instanser.

- Regeringen arbetar för att få bort utsläppen av fosfater från tvättmedel i Östersjön, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Vi ska nu överväga Kemikalieinspektionens förslag och de synpunkter som kommer under remissrundan. Därefter ska regeringen ta ställning till hur omfattande förbudet mot fosfater ska vara, avslutar Andreas Carlgren.


Kontakt:
Eva-Lena Fahlström
Pressassistent
08-405 20 44
070-699 39 95
eva-lena.fahlstrom@sustainable.ministry.se

Sofia Tapper
Departementssekreterare
08-405 24 19-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs rapporten på Kemikalieinspektionens webbplats (http://www.kemi.se)