Försvarsdepartementet

Uppdrag om framtagande av en strategi för förstärkningsresurser vid kriser

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 10:51 CEST

Regeringen har den 2 juli givit Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att lämna förslag till en strategi för systemet med förstärkningsresurser vid större olyckor och extraordinära händelser.

Bakgrunden till uppdraget är att utifrån gällande författningar ska kommuner dimensionera sina resurser och organisera sin verksamhet för att kunna hantera olyckor och kriser. Det kan dock uppstå situationer där det inte är rimligt att varje enskild kommun eller flera kommuner i samverkan har erforderliga resurser, utan att staten måste prioritera, samordna och förstärka insatserna för att förebygga, begränsa och mildra konsekvenserna. En strategi för förstärkningsresurser vid större olyckor och extraordinära händelser utifrån gällande regelverk behöver därför tas fram.

Om brister uppmärksammas i systemet med förstärkningsresurser ska förslag lämnas hur dessa brister bör åtgärdas. En hotbildsanalys ska vidare redovisas för att beskriva vilka olika slags händelser som kan vara resurskrävande och vilka typer av resurser som i sådana fall kan behövas.

Senast den 1 december 2009 ska MSB redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Maria Vikberg
Pressassistent
08-405 25 30
0730-36 84 77

Per Brandtell
Departementssekreterare
08-405 25 80
070-676 97 33