Näringsdepartementet

Uppdrag om gränsregional statistik

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:33 CEST

Regeringen har gett Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att i nära samarbete med övriga nordiska statistikmyndigheter framställa ny statistik, samordna och bearbeta befintlig statistik samt utveckla en särskild databas för publicering av löpande gränsregional statistik.Statistiken ska omfatta information om förvärvsfrekvens, flyttningar, arbetspendling samt innehålla skatteuppgifter om inkomster och lönesummor etc. över riksgräns.

- Nu får gränsregionerna bättre verktyg för att följa dynamiken i det gränsöverskridande arbetet och vi kan bättre mäta att gränshindren och regelkrångel undanröjs. Gränsregionernas planeringsförutsättningar och utvecklingsarbete stärks och kvalitetssäkras med relevanta fakta, säger näringsminister Maud Olofsson.

- Med bättre kunskap om hur rörligheten mellan de nordiska länderna påverkar människors vardag, serviceutbud och samhällsekonomi kan vi lättare planera för insatser som kan utveckla integrationen ytterligare, säger nordisk samarbetsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Sverige saknar för närvarande en nationell statistik som speglar faktiska förutsättningar för tillväxt och utveckling i gränsregionerna. För att få en korrekt bruttoregionprodukt och förse gränsregionerna med väl underbyggda underlag till stöd för sin planering av insatser som främjar ett livskraftigt näringsliv och tillväxt är detta en angelägen åtgärd. Framtagning av denna information har hittills varit beroende av tillfälliga och geografiskt begränsade projekt.

Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08- 405 46 84
070- 305 47 74

Kristina Cunningham
Pressekreterare för nordiska frågor hos Cristina Husmark Pehrsson
08- 405 20 34
076- 765 54 45