Miljödepartementet

Uppdrag om hållbar utveckling i Sveriges kustområden

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:47 CEST

Regeringen gav idag Boverket i uppdrag att redovisa hur planeringen för en hållbar utveckling av Sveriges kustområden bättre kan stämma överens med det som EU rekommenderar för övriga Europa. Bakgrunden till beslutet är en EG-rekommendation om hur man ska genomföra en integrerad förvaltning av Europas kustområden.

Syftet med EG-rekommendationen är att skapa en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar skötsel, planering och utveckling av kustområdena. Mycket av detta tillämpas redan i Sverige, dock behövs ytterligare kunskaper.

I Sverige är den kommunala översiktsplaneringen basen för planeringen av kustområdena. Boverket ska därför beskriva hur översiktsplanerna är anpassade till den utveckling som sker och till de strategier och program som tas fram med betydelse för kustområdena, särskilt regionala tillväxtprogram och utvecklingsprogram.

En sammanställning ska göras av dessa strategiarbeten och av projekt inom strukturfonderna som gäller kustområdena. En översiktlig genomgång ska även göras av hur riksintresseområdena som finns i kustområdena beaktats i översiktsplanerna och om det finns behov av att ändra deras gränser.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2006.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Sten Jerdenius
Departementssekreterare
+46-8-405 39 10