Kulturdepartementet

Uppdrag om ny organisation för antidopningsverksamheten

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 15:58 CETRegeringen har beslutat att ge Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark i uppdrag att se över den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation, som staten och idrotten ska ha ett delat ansvar för.

Malin Eggertz Forsmark ska bland annat:
- kartlägga det antidopningsarbete som bedrivs inom idrotten,
- lämna förslag till hur den nationella antidopningsverksamheten ska vara organiserad,
- utreda hur arbetet mot bruk av dopningsmedel utanför idrotten kan tas om hand, samt
- lämna förslag till lagstiftning för att idrottens och samhällets antidopningsverksamhet ska kunna bedrivas effektivt, med beaktande av integritetsaspekter och internationella åtaganden.

Förutom de rent idrottsliga aspekterna ska Malin Eggertz Forsmark särskilt utreda behovet av insatser mot bruket av dopningspreparat utanför idrotten, särskilt i gymmiljöer. Arbetet ska bedrivas i nära samråd med Riksidrottsförbundet men även med andra organisationer, forskare, kommuner och myndigheter verksamma inom antidopningsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 29 oktober 2010.

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth säger i en kommentar:
- Det uppdrag som Malin Eggertz Forsmark har fått innebär att regeringen tillmötesgår Riksidrottsförbundets önskan om att se över möjligheterna att bilda en fristående och oberoende antidopningsorganisation. Jag tycker också att det är angeläget att komma åt användandet av dopningspreparat på gym. Jag tror vi kan hjälpa många unga män, men även kvinnor, i framtiden genom att få bort den dopningskultur som etablerats på många håll och som riskerar att leda till svåra fysiska och psykiska men.


Kontakt:
Cecilia Jehler
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Mikael Lindman
Departementssekreterare
08-405 24 41