Näringsdepartementet

Uppdrag till 45 myndigheter att arbeta för enklare regler för företagen

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 17:11 CEST

I dag beslutade regeringen att ge 45 olika myndigheter och samtliga departement i Regeringskansliet i uppdrag att gå igenom alla de regler som finns för företagande. Syftet är att identifiera sådant som är onödigt krångligt och betungande och som därför kan förenklas.

– Vi kommer att fortsätta att granska alla nya regler ur ett
småföretagsperspektiv och utbilda tjänstemän i regelförenklingsarbete. Men nu tar vi ytterligare ett steg och breddar samtidigt perspektivet, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

Genomgången är en del av regeringens arbete med att skapa enklare regler för företagen. Resultaten ska redovisas till näringsministern senast i juni 2004 och omsättas i ett praktiskt handlingsprogram med planerade åtgärder för den innevarande mandatperioden. Redan i januari kommer dock Leif Pagrotsky att bjuda in samtliga generaldirektörer till ett möte för att få en bild av hur arbetet fortlöper.

– Nu startar en process på myndigheter och departement, men vi får inte glömma att företagen också påverkas av hur regler utformas och tillämpas till exempel inom EU eller ute i de svenska kommunerna. Jag välkomnar ett fortsatt nära samarbete med näringslivet kring hur förbättringar kan göras också där, avslutar Leif Pagrotsky.

Läs mer om handlingsprogrammet på näringsdepartementets webbplats, www.naring.regeringen.se

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 55 60
0708-67 39 86

Hans Andersson
Departementsråd
08-405 16 07

Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se