Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Allan Larsson att undersöka möjligheten att placera European Spallation Source i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 15:55 CEST

Regeringen har uppdragit åt Allan Larsson att som särskild förhandlare för staten undersöka möjligheterna att eventuellt placera en gemensam europeisk neutronkälla, European Spallation Source (ESS), i Sverige.

En sammanslutning av europeiska laboratorier och forskningsråd har sedan 1989 diskuterat möjligheterna att konstruera en gemensam europeisk neutronkälla, ESS. OECD:s forskningsministrar rekommenderade 1999 medlemsländerna att bygga den tredje generationens neutronkällor i vardera Nordamerika, Ostasien och Europa. En sammanslutning av svenska och danska forskare (ESS-Scandinavia) har utarbetat ett förslag till placering av ESS i Lund.

- Sverige erbjuder goda möjligheter att bedriva forskning av högsta internationella klass. Regeringen vill utveckla Sverige som ledande forskningsnation och samtidigt ta tillvara de samarbetsmöjligheter som nu öppnar sig i Europa kring större forskningsprojekt som ESS, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

I uppdraget till den särskilde förhandlaren ingår att klargöra intresset från forskarsamhället och näringslivet samt analysera de långsiktiga tillväxteffekterna för samhället. Med utgångspunkt i en sådan analys skall förhandlaren klargöra vilka möjligheterna är för näringslivets finansiella medverkan. Förhandlaren skall även undersöka möjliga regionala, nordiska och europeiska finansiärers intresse för medverkan, samt klargöra andra europeiska länders och EU-kommissionens inställning.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2005. Regeringen kommer senare att ta ställning till frågan om ett eventuellt svenskt värdskap. I detta ingår en bedömning av intresset, kostnadsberäkningar och finansieringsmöjligheter samt möjligheterna till utländsk medfinansiering av projektet.


Kontakt
Erik Svanfeldt
Vik. pressekreterare
08-405 17 91
0708-88 15 67