Näringsdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna om samordning av statens insatser i det regionala utvecklingsarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 15:19 CEST

Regeringen har i dag beslutat att ge samtliga länsstyrelser i uppdrag att gemensamt föreslå hur länsstyrelsernas samordning av de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet bör vidareutvecklas och preciseras.

För att främja den regionala utvecklingen och för att öka effektiviteten i de statliga insatserna är det viktigt att staten agerar samordnat. En tydlig och effektiv statlig samordning är också viktig för att tydliggöra statens regionala ansvar i de län där samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan har övertagit vissa regionala utvecklingsfrågor från staten.

Länsstyrelsens förslag bör särskilt belysa följande:

- hur roller och ansvarsfördelning mellan berörda myndigheter kan göras tydligare,

- vilka uppgifter som samordningsansvaret bör innehålla och hur de bör utföras för att främja det regionala utvecklingsarbetet och öka effektiviteten i de statliga insatserna,

- eventuella hinder, både organisatoriska och kompetensmässiga, som bör undanröjas för att samordningsansvaret ska kunna utvecklas på ett strategiskt önskvärt sätt,

- framgångsfaktorer, både organisatoriska och kompetensmässiga, som bidrar till och bör främjas så att samordningsrollen fungerar på ett effektivt sätt.

Samtliga länsstyrelser ska medverka i uppdraget som samordnas av länsstyrelserna i Örebro och Västerbottens län.

En lägesrapport ska lämnas till Finansdepartementet den 1 mars 2005. Uppdraget ska slutredovisas den 30 november 2005.


Kontakt:
Ulrika Borg
Pressekreterare
Finansdepartementet
08-4051599
070-5751599

Katarina Höög
Departementssekreterare
08-4054065

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
Näringsdepartementet
08-4053631
070-5924546