Näringsdepartementet

Uppdrag till SIKA att genomföra en analys av EU:s transportpolitik

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:38 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge SIKA i uppdrag att genomföra en analys av EU:s transportpolitik.

- Det europeiska transportsystemet är en viktig förutsättning för en fungerande europeisk marknad och tillväxt. För att rätt kunna bedöma vilka politiska initiativ som behövs, framförallt på europeisk nivå, får nu SIKA i uppdrag att göra en analys av hot och möjligheter i det nuvarande europeiska transportsystemet samtidigt som styrkor och svagheter bedöms, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Analysen bör innefatta två steg:

Dels hittills genomförda åtgärder och framlagda förslag till åtgärder i EU som en grund för det svenska ordförandeskapets arbete på transportområdet och dels vara framåtblickande som ett underlag för svenskt agerande inför arbetet med EU:s kommande transportpolitik för perioden efter 2010.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2009. Vad gäller uppdragets första steg ska det redovisas senast den 1 januari 2009.

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos infrastrukturminister Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77