Landsbygdsdepartementet

Uppdrag till Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 11:46 CET

Idag har regeringen beslutat att ge Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket ett uppdrag att gemensamt utreda och se över hur kontrollen av foder och livsmedel i primärproduktionen, kontrollen på de enskilda gårdarna, skall organiseras och finansieras.


Intentionen är att skapa ett så effektivt system som möjligt så att den enskilde företagaren inte belastas med fler kontrollbesök och högre kostnader än nödvändigt. För att uppnå detta är regeringens intention att föra över livsmedels- och foderkontrollen på gårdarna i statlig regi. Likaså ska en översyn göras av hur denna kontroll skall finansieras, med avgifter från företagen eller med statliga medel.

Det kan finnas skäl att samla kontrollen av livsmedel och foder i en statlig organisation, istället för att sprida ut kontrollansvaret för primärproduktionen på alla kommuner. Regeringen anser också att lämpligheten med en årlig avgift vid dessa kontroller bör utredas.

Det här är en del av regeringens mål att minska de administrativa kostnader med 25% för att göra det lättare för företagen och därmed öka tillväxten.

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 2007. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
08-405 11 65
070-621 97 47