Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Statens Skolverk om spelregler för fristående skolor och kommuner

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 11:47 CEST

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund, lämna förslag om prövning och bidrag för fristående skolor.

Efter samtal mellan Utbildnings- och kulturdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Friskolornas Riksförbund råder nu en samsyn om att det finns ett gemensamt behov av att åstadkomma bättre och mer långsiktiga planeringsförutsättningar, såväl för kommuner som för fristående skolor.

- Det är glädjande att vi nått en samsyn med Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund om mer långsiktiga villkor för både kommuner och fristående skolor, säger skolminister Ibrahim Baylan.

Skolverket ska i samråd med Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas Riksförbund
· lämna förslag om när en ansökan bör vara Skolverket tillhanda
· lämna förslag om när beslut om etablering och tidpunkt för etablering av fristående skolor bör fattas, så att bästa förutsättningar ges såväl för en samlad kommunal skolplanering som för den enskilda huvudmannen
· belysa och lämna förslag om beräkningen av kommunernas ersättningar till fristående skolor och övrigt som kan bidra till att villkoren kan göras mer enhetliga, tydliga och hållbara över tid
· överväga hur nuvarande bidragsregler kan förändras och förenklas samt lämna förslag till hur skillnaderna i ersättning från olika kommuner till en fristående gymnasieskola för en och samma utbildning skall kunna minska.

Uppdraget ska redovisas genom en delrapport senast den 15 januari 2006 och därefter slutredovisas senast den 1 juni 2006.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare
08-405 18 89
070-564 34 35