Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 13:40 CEST

Den särskilde utredaren Sören Öman har i dag överlämnat ett utredningsförslag om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Uppdragstagare förekommer inom många olika yrkesgrupper, till exempel tolkar och kulturarbetare. Det är ibland svårt för en uppdragstagare att förutse om han eller hon kommer att omfattas av reglerna för arbetstagare eller reglerna för företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Enligt utredningens förslag förtydligas den gränsdragningen.

Den som haft en F-skattsedel eller registrerat sig som företagare ska alltid betraktas som företagare. Den som inte haft en sådan sedel eller registrering ska betraktas som arbetstagare om uppdrag har utförts för högst två olika uppdragsgivare. I andra fall får man göra en helhetsbedömning av uppdragen och särskilt beakta graden av uppdragstagarens beroende av uppdragsgivaren och inordnande i dennes verksamhet. Har uppdragen tagits via ett så kallat fakturerings- eller egenanställningsföretag ska man bortse från det företaget och anse att den som uppdraget utförts för också är uppdragsgivare. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla i juli 2012.


Kontakt:
Sören Öman
Särskild utredare
Föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet
08-654 94 62
070-741 07 12