Svenska Uppfinnareföreningen

Uppfinnare möter riksdagens ledamöter

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 19:05 CET

Bakom varje innovation finns alltid en uppfinnare. En person som har upplevt ett problem och fått en idé om hur problemet kan lösas. Resan mellan idé till innovation bjuder ofta på en spännande och lärorik historia.

Onsdagen den 11 december får riksdagens ledamöter tillfälle att diskutera villkor för utveckling och uppfinnande med uppfinnare. Gemensamt för dessa uppfinnare är att de alla varit utsedda finalister till de prestigefyllda uppfinnarpriserna SKAPA 2013.

– Sverige har mycket att vinna på en långsiktig och bred satsning där uppfinnare ges möjligheter att utvärdera sin idé. Det gäller att hitta former där en uppfinnare kan testa sin idé, se om den är intressant för marknaden och finna samarbetspartner samt finansiering, säger Mats Olsson, ordförande i Svenska Uppfinnareföreningen och Stiftelsen SKAPA.

Onsdagen den 11 december arrangerar riksdagens tvärpolitiska nätverk - Forum för Uppfinningar och Innovationer tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen möten mellan uppfinnare och ledamöter i riksdagen.

– Att ordna träffpunkter mellan uppfinnare och politiker är ett viktigt steg för att skapa bästa förutsättningar för den enskilde uppfinnaren att bidra till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, fortsätter Mats Olsson.

Uppfinnare som ställer ut i riksdagen

 • Håkan Rosén Gävleborgs län
  Ultralätt stålbåtskonstruktion
 • Eva Gamberg Axelsson – Anna Wennerstål Kronobergs län
  Engångsmätband för att minimera smitta inom sjukvården
 • Robin Eriksson Skåne län
  Webbaserad mötesplats för dem som vill donera pant med dem som samlar pant
 • Christoffer Eliasson – Lewis Hjorne Skåne län
  App för kommunikation barn-vuxna
 • Martin Richter Stockholms län
  Bevakning av UV-strålningsdos
 • Mohammadhassan Mohammadi Stockholms län
  Utrustning för positionering av tandimplantat
 • Ulrik Beste Uppsala län
  Komplext formade, nätningsbeständiga, friformade, material
 • Niklas Salomonsson Uppsala län
  Lättviktsrobot med sensorsystem
 • Fredrik Östlin Värmlands län
  Molnbaserad förmedlingstjänst för ökad användning

För mer information, kontakta

Malin Mohr, informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen,
telefon 073-635 93 50

Hans Rothenberg, riksdagsledamot (M) och sammankallande i Forum för uppfinningar och Innovationer (FUI), telefon: 08-786 47 49 

Om Svenska Uppfinnareföreningen
Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell, allmännyttig förening, som sedan 1886 arbetar för att främja uppfinnandet och innovationsklimatet i Sverige. Vi samlar ett brett och unikt nätverk, vilket skapar möjligheter att förverkliga sina idéer. Från Boden i norr till Malmö i söder finns lokala medlemsföreningar, det centrala kansliet är placerat i Stockholm.

Om Forum för uppfinningar och innovationer
Forum för uppfinningar och innovationer är Riksdagens tvärpolitiskt forum som syftar till att främja kontinuerliga kontakter mellan riksdagsledamöter, uppfinnare och innovatörer.


Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée. Då, som nu, var tanken att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation.