Västra Götalandsregionen

Uppföljning av AT-läkarnas upplevelse av sin utbildningsperiod på SÄS visar både på styrkor och svagheter

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 15:36 CEST

De senaste åren har ett stort arbete lagts ner på att förbättra AT-läkarnas utbildningsperiod på SÄS. Sjukhuset genomför kontinuerliga uppföljningar med hjälp av en webbaserad enkät, för att kunna följa hur AT-läkarna upplever sin roll. Den senaste enkäten visar att framsteg har gjorts men att det fortfarande återstår en hel del att förbättra.

AT-läkarna är relativt nöjda med på vilket sätt specialistläkarna visar dem hur de ska arbeta. De är också nöjda med att de regelbundet träffar sin huvudhandledare och/eller AT-chef.

Det återstår dock en del att förbättra kring den kliniska handledningen och hur AT-läkarna får återkoppling (blir bedömda) under sin utbildningsperiod. Dessutom behövs mer tid avsatt för reflektion och fallredovisningar.

Marianne Segenstedt säger att det sedan ett drygt år tillbaka finns en etablerad utvecklingsgrupp på SÄS, där AT-läkare och verksamhetschefer m fl. är representerade. Syftet är att förbättra förutsättningarna för AT-utbildningen. Kvalitetskriterier för AT-tjänstgöringen har utarbetats och bedömningsunderlag utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning används.

Det är en högprioriterad uppgift att fortsätta arbetet med kontinuerliga uppföljningar och återkoppling till berörda kliniker så att vi fortlöpande förbättrar AT-läkarnas utbildnings-period på SÄS.Kontaktperson: Utvecklingschef Marianne Segenstedt tfn 033-616 13 57
T f studierektor Lise-Lotte Risö Bergerlind tfn 033-616 10 00