Försäkringskassan

Uppföljning av det nya tandvårdsstödet: Lägre kostnad för dem med stort behov av tandvård, men dyrare för medelpatienten

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 13:15 CET

Två grupper har fått lägre kostnader i och med att det nya tandvårdsstödet infördes. Det är patienter – i alla ålderskategorier – med hög eller mycket hög konsumtion av tandvård och patienter med låg konsumtion, till exempel endast en undersökning samt en enkel förebyggande åtgärd. I gruppen med låg konsumtion har dock de i åldern 65-74 år fått en något högre kostnad.

Kostnaden för medelpatientens konsumtion av tandvård har ökat. Hur mycket varierar mellan olika åldersgrupper – från 0,2 procent till 20,5 procent. Det kan förklaras med att för medelpatienten, som konsumerat tandvård för 2 300 – 5 400 kronor under en tolvmånadersperiod, ger inte ersättningen från högkostnadsskyddet (som träder in vid 3 000 kr) en så stor minskning av tandvårdskostnaderna. Ökningen beror även på att priserna ökade i samband med införandet av referenspriserna.

Det är de viktigaste slutsatserna i den utvärdering av patientkostnaderna inom tandvården som Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen. Utvärderingen är gjord utifrån införandet av de nya ersättningsreglerna 1 juli 2008. En viktig frågeställning har varit i vilken utsträckning patienterna fått en lägre kostnad jämfört med det gamla tandvårdsstödet.

– Resultat ska ses i ljuset av att det generellt är svårt att göra jämförelser mellan det nya och gamla tandvårdsstödet när gäller patientkostnader, främst på grund av att det inte finns någon heltäckande statistik över tandvårdskonsumtionen i det tidigare tandvårdsstödet, säger Jan Almqvist, verksamhetsområdeschef.

Försäkringskassan har även gjort en bedömning av prisutvecklingen sedan införandet av det nya tandvårdsstödet. Under tandvårdsstödets första tolv månader har prisnivån inom den ersättningsberättigande tandvården ökat med 2,7 procent. På årsbasis är detta en betydligt lägre prisökning än under tidigare år. Över hela den studerade perioden (juli 2008 till oktober 2009) ökade prisnivån med 5,0 procent. En stor del av denna prisökning kom i samband med att de så kallade referenspriserna höjdes 1 september 2009.

Fakta om det nya tandvårdsstödet

Det nya tandvårdsstödet omfattar hela befolkningen från och med det år de fyller 20 år. Tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag samt ett skydd mot höga kostnader.

Tandvårdsbidraget: Tandvårdschecken är i första hand tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den 1 juli varje år får patienten ett nytt tandvårdsbidrag. 150 kronor för de mellan 30 -74 år och 300 kronor för de i åldrarna 20 – 29 år samt för dem som fyllt 75 år.

Referenspriser: Högkostnadsskyddet ersätter delar av kostnaden över 3 000 kronor. Det beräknas inte utifrån det pris som tandläkaren tar ut, utan det beräknas i stället högst utifrån ett referenspris. Det är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. För del av patientens ersättningsgrundande belopp mellan 3 000 och 15 000 kronor lämnas tandvårdsersättning med 50 procent och för delen över 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent.

Det nya tandvårdsstödet infördes 1 juli 2008.

Mer information om regler för tandvårdsstödet

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 19 kB]

För kommentar
Jan Almqvist, Verksamhetsområdeschef
010-116 94 62

För information
Anna Arwidsson, Försäkringsutvecklare
010-116 90 38
Niklas Korsell, Analytiker
010-116 9555

Presskontakt 010-116 98 88
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80