Socialdepartementet

Uppföljning av handikappolitiken den 31 mars

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 13:03 CEST

För fem år sedan fattade riksdagen beslut om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. På fredag den 31 mars presenteras den andra uppföljningen av planen på ett seminarium. Syftet är att uppmärksamma de resultat som framkommit av uppföljningen. Seminariet fokuserar på framtida lösningar genom visioner, målsättningar och goda exempel. Efter seminariet finns tillfälle för frågor till de medverkande.

Program:
8.30-9.00 Anmälan, fika

9.00-9.15 Inledning av Berit Andnor, socialminister

9.15-9.40 Presentation av uppföljningen av handikappskrivelsen
Lars Lindberg kansliråd, soc.dep

Paus

10.00-11.40 Samtal kring framtiden:

Tillgänglighet - en mänsklig rättighet
Dan Isaksson, Diskrimineringskommittén
Carl Älfvåg, GD Handisam
Hanna Larsson, SABO

En skola för alla
Sahar Mosleh, ordf. unga rörelsehindrade Jan Rocksen, GD Specialpedagogiska institutet

Framtidens arbetsmarknad
Mikael Sjöberg, GD arbetslivsinstitutet
Lars Lööw, HO
Eva Pethrus, Microsoft

11.40-12.00 Avslutande diskussion
Berit Andnor och Ingemar Färm, ordförande i HSO

Moderator: Gabriella Ahlström

Varmt välkomna!


Tid och plats:
Tid: fredag 31 mars, kl. 8.30-12.00
Plats: World Trade Center, Stockholm. Lokal: New York

Kontakt:
Anna Karin Wallberg
Pressekreterare hos Berit Andnor
08-405 52 25
070-630 40 09
registrator@social.ministry.se