Helsingborgs Lasarett

Uppföljning av tidigare lämnad pressinformation angående avliden kvinna som ett par dagar innan dödsfallet vårdats på Helsingborgs lasarett

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:48 CET

En 41-årig kvinna, som vårdades på Helsingborgs lasarett den 24-26 januari inkom medvetslös till Akutmottagningen på Helsingborgs lasarett den 28 januari. Trots intensiva upplivningsförsök avled patienten.Enligt gängse rutiner kontaktades polisen och beslut fattades om rättsmedicinsk undersökning.
Då provtagning under vårdtiden visat att kvinnan var infekterad med nya influensan, den så kallade svininfluensan, har det varit angeläget att kartlägga om detta var orsaken till kvinnans död. Den definitiva rapporten från den rättsmedicinska undersökningen dröjer, men att dödsorsaken inte var svininfluensa utan annan akut sjukdom är fastställt.

Sjukhuset är angeläget att anmäla enligt Lex Maria vid misstanke om allvarlig vårdskada, men en intern utredning av det oväntade och tragiska  dödsfallet har inte visat att det brustit i några rutiner eller att man borde ha kunnat förutse dödsfallet, varför någon Lex Maria anmälan inte kommer att göras.

Åsa Hallgårde
Tf chefläkare