PiezoMotor AB

Uppföljningsorder till PiezoMotor

Press Release   •   Aug 15, 2013 10:38 CEST

Hösten 2012 fick Uppsalabaserade PiezoMotor AB en stororder på sina mikromotorer från en kund i USA som nu lagt en uppföljningsorder. Motorerna används i en applikation som rör avancerad optik och ordern innebär att en och samma kund har köpt motorer från PiezoMotor för mer än 10 miljoner kronor inom 12 månader.

”Vi följer upp förra höstens amerikanska genombrott med en viktig tilläggsorder. Det här bevisar på nytt att våra kunder ser PiezoMotor som en seriös leverantör och att vår teknologi blir alltmer erkänd ute i världen. Men det visar även på potentialen i vårt företag. En enda applikation har på kort tid genererat mer än 10 miljoner kronor i försäljning – och vi vet att det finns många fler sådana applikationer därute”, säger Johan Westermark, VD på PiezoMotor AB.

PiezoMotor utökar nu sin globala närvaro genom att bredda sitt distributörsnätverk. Under året har nya distributörer etablerats i bl.a. Finland, Tjeckien, Israel, Korea och Taiwan. Sedan tidigare har bolaget distributörer i bl.a. USA, Tyskland, Frankrike, Benelux och Japan.

”Den asiatiska marknaden för mikromotorer är mycket stor och vi upplever att där är tiden från utveckling till färdig produkt kortare. Vi ser stora möjligheter till kraftig tillväxt, inte minst i den regionen”, avslutar Anders Larsson, PiezoMotors försäljnings- och utvecklingschef.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Westermark

Verkställande direktör

E-post: johan.westermark@piezomotor.se

Mobil: +46 (0)70 818 24 00


Om PiezoMotor

Uppsalabaserade PiezoMotor AB utvecklar, tillverkar och marknadsför banbrytande mikromotorer baserade på patenterad teknologi. Bolagets produkter möjliggör extrem miniatyrisering, precision och energieffektivisering.

Små elmotorer används inom de allra flesta branscher, t.ex. halvledarindustri, optik, telekom, medicinsk teknik och försvarsindustri och världsmarknaden för små elmotorer är värd mer än 100 miljarder kronor årligen. PiezoMotor AB säljer sina produkter via egen säljkår samt i samarbete med bland andra tysk-amerikanska industrigruppen Faulhaber Group och dess globala distributionsnät.

PiezoMotor AB är privatägt och finansiellt uppbackat av välkända svenska, tyska och amerikanska industriella investerare.