Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Uppfostran och utbildning – hänger det ihop?

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 10:10 CET

Sverige har en lång historia av misslyckade skolreformer. Experimenterandet med svenska elever som startade på sextio- och sjuttiotalen har gett både sämre kunskaper och sämre uppförande. Nu är det dags att prioritera inlärning; gör vi det får vi naturligt en bättre uppfostran, skriver Inger Enkvist i en ny bok som publiceras i dag.

Den moderna trenden i uppfostran är att föräldrar inriktar sig på att vara sina barns vänner istället för att lära ut levnadsregler. Och i skolan antas lärarna på ett allmänt sätt stödja och stimulera elevernas utveckling snarare än att undervisa och försäkra sig om att inlärning har skett.

Det här har skapat en skolmiljö som inte ger eleverna tillräckligt med kunskaper och inte heller kan garantera elevernas och lärarnas säkerhet. Hur har det kunnat bli så i en skola som har haft bättre ekonomiska resurser än de flesta andra i världen?

Vi måste fokusera på inlärningen, hävdar Inger Enkvist. Gör vi det så löser vi också många problem med elevers uppförande. Vad behövs för god inlärning? Det behövs lugn och ro, bra material, tydliga mål, självdisciplin, belöning för goda resultat och skickliga lärare.

Men det är inte lätt att förändra den svenska skolan. I en utbildningsvärld med mer än tjugofem olika lärarutbildningar, mängder av konsulter och tjänstemän finns det många särintressen att bevaka.

Inger Enkvist är professor vid Lunds universitet och författare till en rad böcker om skolan.

För frågor, kontakta: Inger Enkvist 0705-91 05 45. För recensionsexemplar, kontakta: Rebecca Krus, informatör SNS, tfn nr 08-507 025 55, mobil nr 0708-97 66 17 eller e-post rebecca.krus@sns.se.