Statistiska centralbyrån, SCB

Uppgång för restaurangförsäljningen i april

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 09:43 CEST

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 4,2 procent under april, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféerna, som ökade med 7,6 procent.

De flesta restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under april månad, särskilt bra gick det för kaféerna (+7,6 %) och lunch- och kvällsrestaurangerna (+5,5 %). Lunch och kvällsrestauranger, som är den största kategorin, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 4,1 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,9 procent i april, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. April 2012 till april 2013


Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar
Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 5,9 procent i april 2013 jämfört med april 2012 och i volym med 4,2 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 1,5 procent.

Kalendereffekten innebar att den faktiska omsättningstillväxten var mycket stark under april. Tillväxttakten var klart högre än både i februari och mars. Hotellmarknaden utvecklades bra under april, vilket lyfte hotellrestaurangernas omsättning efter en svag utveckling i mars. Den positiva kalendereffekten bidrog till detta. Omsättningsutvecklingen bland personalrestaurangerna var positiv för första gången på nästan ett år. Även här kan den positiva kalendereffekten ha spelat in. Prisnivån, enligt KPI (restaurang) sjönk i april jämfört med mars och var cirka 0,3 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangtjänster sänktes.

Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt var mycket optimistiska i maj. Endast några få procent av företagen tror på minskad efterfrågan på några månaders sikt. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för maj 2013.

Stark försäljning inom kaféer
Försäljningsvolymen inom kaféer ökade med 7,6 procent i april vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Lunch- och kvällsrestaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 5,5 procent i april. Den kategori med lägst utveckling var trafiknära restauranger vars försäljningsvolym förblev oförändrad.

Försäljningsutveckling april

Försäljningsvolymen har hittills under 2013 ökat med 2,6 procent jämfört med 2012. Den enskilt högsta utvecklingen under 2013 har varit i kategorin kaféer. Utvecklingen i försäljningsvolym för denna kategori var 6,5 procent. Personalrestauranger är den kategori som minskat mest under 2013, -3,8 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–april

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2012 till cirka 100,4 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2013. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 42,5 procent av den totala försäljningen. Kaféer och personalrestauranger är de kategorier som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,6 procent vardera.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2013

Definitioner och förklaringar
Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknasav snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-07-05 kl. 09:30.

Producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur 701 89 Örebro Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Pernilla Bengtsson Tfn 019-17 62 72 E-post fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita) Tfn 08-762 74 15 E-post b.arnek@visita.se