Statistiska centralbyrån, SCB

Uppgång för restaurangförsäljningen i maj

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 09:49 CEST

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 5,6 procent under maj, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 14,5 procent.

Ett flertal restaurangkategorier uppvisade en stark försäljningsvolym under maj månad, särskilt bra gick det för kaféer (+14,5 %) och hotellens restauranger (+10,7 %). En kategori med svag utveckling i maj var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 10,5 procent. Sett till försäljningsvolymen hittills under 2012 är det kaféerna som är de stora vinnarna, vars försäljningsvolym ökat med 9,3 procent jämfört med samma period 2011. Försäljningsutvecklingen för den totala restaurangbranschen ökade med 5,7 procent i maj, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Maj 2011 till maj 2012

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 5,7 procent i maj i år jämfört med maj 2011 och i volym med 5,6 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 6,1 procent.

Utvecklingen i volym i maj med hänsyn tagen till kalendereffekt är den klart starkaste under de senaste 12 månaderna. Trots en svag allmän konjunktur fortsätter restaurangomsättningen att utvecklas mycket starkt. De första fem månaderna i år har restaurangomsättningen i löpande priser ökat med 5,0 procent. Utvecklingen i volym med hänsyn tagen till kalendereffekt har varit drygt fyra procent. I ett historiskt perspektiv är det en mycket stark utveckling.

Den första januari i år sänktes momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Runt 60 procent av den totala omsättningen i restaurangbranschen berördes av momssänkningen. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), sjönk något mellan april och maj. Normalt stiger priserna något mellan dessa månader. Prisnivån ligger cirka 2 procent lägre än i december 2011, månaden innan momsen sänktes. Jämfört med maj 2011 var prisnivån densamma i maj 2012. Fortsätter prisnivån att ligga still eller sjunka de närmaste månaderna kommer prisnivån jämfört med samma månad föregående år att börja sjunka.

De svenska restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt är fortsatt positiv. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juni. Andelen restaurangföretag som tror på ökad efterfrågan på tre månaders sikt är klart större än andelen som tror på minskad efterfrågan.

Stark försäljning inom kafé

Försäljningsvolymen inom kaféer ökade med 14,5  procent i maj vilket var den starkaste försäljningsvolymen bland de olika restaurangkategorierna. Hotellens restauranger ökade sin försäljningsvolym med 10,7 procent i maj. Den kategori som det gick sämst för var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 10,5 procent.

 

Försäljningsutveckling maj

För tabeller och diagram, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337507.aspx

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari månad ändras metoden för undersökningen. Restaurangindex kommer hädanefter att publiceras inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms. 

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boend.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-06 kl. 09:30.Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Björn Arnek (Visita)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@visita.se