Statistiska centralbyrån, SCB

Uppgång i den svenska ekonomin i juni

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:44 CEST

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en uppgång i den svenska ekonomin i juni 2003. Trendvärdet var 122,7 i juni, en ökning med 0,1 procent jämfört med maj. Förändringen av trendvärdet för perioden juni 2002 till juni 2003 var 1,2 procent.

Säsongrensat aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, var 122,4 i juni, vilket är en minskning med 0,2 procent jämfört med maj.

Mer information
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Aktivitetsindex
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-09-16 kl. 13.00.

För diagram och faktaruta, se bifogad fil