Statistiska centralbyrån, SCB

Uppgång i den svenska ekonomin i maj

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 13:10 CEST

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt uppgång i den svenska ekonomin i maj 2004. Trendvärdet var 107,7 i maj, en ökning med 0,3 procent jämfört med april, vilket uppräknat till årstakt är 3,6 procent. Förändringen av trendvärdet för perioden maj 2003 till maj 2004 var 3,3 procent.

Uppgången av aktivitetsindex förklaras av en ökad industriproduktion i maj, ett överskott i handelsnettot i maj och en ökad omsättning inom detaljhandeln i maj.


Säsongrensat aktivitetsindex var 107,8 i maj, vilket är en ökning med 0,3 procent jämfört med april.

I Pressinformationen redovisas nu i diagramform säsongrensat aktivitetsindex, index 2000=100, samt trendens förändring från föregående månad i procent, uppräknat till årstakt.

Definitioner och förklaringar


Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera, hämtas på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.
Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-08-17 kl. 13.00.Producent
SCB, Programmet Industriindikatorer
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-667 77 88
Förfrågningar
Anita Ullberg
Tfn 08-506 946 50
Epost anita.ullberg@scb.se