Statistiska centralbyrån, SCB

Uppgång i den svenska ekonomin i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 16:27 CET

Aktivitetsindex (AI) i oktober 2003

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt uppgång i den svenska ekonomin i oktober 2003. Trendvärdet var 105,1 i oktober, en ökning med 0,2 procent jämfört med september. Förändringen av trendvärdet för perioden oktober 2002 till oktober 2003 var 1,8 procent.

Uppgången av aktivitetsindex förklaras främst av en fortsatt ökad omsättning inom detaljhandeln i oktober.
Säsongrensat aktivitetsindex var 105,2 i oktober, vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med september.

Aktivitetsindex redovisas fr.o.m. undersökningsmånaden oktober 2003 med 2000 som basår.

Definitioner och förklaringar


Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera, hämtas på www.scb.se/aktivitetsindex.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-01-13 kl. 13.00.

Producent
SCB, Programmet Industriindikatorer
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-667 77 88

Förfrågningar
Anita Ullberg
Tfn 08-506 946 50
Epost anita.ullberg@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

För tabell och diagram, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____68243.asp