ManpowerGroup

Uppgång i Stockholm men neddragningar i Västra Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 10:48 CET

De svenska arbetsgivarna fortsätter att rapportera positiva sysselsättningsplaner. Trots den europeiska arbetsmarknadens oro är den svenska prognosen på samma nivå som förra kvartalet och något högre än samma period för ett år sedan. Stockholms och Uppsala län rapporterar en markant jobbökning samtidigt som arbetsmarknaden i Västra Götalands och Hallands län störtdyker under det kommande kvartalet. Offentliga sektorns jobbprognos är den högsta någonsin medan tillverkningsindustrin går ett dystert kvartal till mötes. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt i 50 år.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +9 procent, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående kvartal och med fem procentenheter jämfört med samma kvartal förra året.

–  Redan nu ser vi i vår undersökning hur turerna kring Saab får negativ effekt både på sysselsättningen i Västsverige och på tillverkningsindustrin i stort. Samtidigt ökar offentliga sektorns efterfrågan på kompetens i takt med de pensionsavgångar som förväntas nu när de stora 40-talistkullarna tackar för sig och här har vi, tillsammans med ungdomsarbetslösheten, några av svensk arbetsmarknads största utmaningar just nu, säger Peter Lundahl, VD för ManpowerGroup Sverige.

Offentliga sektorn på frammarsch medan tillverkningsindustrin backar
Samtliga undersökta branscher utom tillverkningsindustrin rapporterar positiva sysselsättningsplaner inför det andra kvartalet 2012. Offentliga sektorn rapporterar sin starkaste prognos sedan undersökningen startade i Sverige 2003 och sysselsättningsprognosen är höga +22 procent. Hotell- och restaurangbranschen går fortsatt bra liksom byggbranschen medan tillverkningsindustrin går tillbaka rejält och rapporterar den enda negativa sysselsättningstrenden.

Stockholm-Uppsala och östra Götaland ökar men stora neddragningar i västra Götaland
Efter den största uppgången på årsbasis agerar Stockholms och Uppsala län återigen lok på den svenska arbetsmarknaden. Även östra Götaland har ökat både på kvartals- och årsbasis. Västra Götalands och Hallands län däremot står inför stora utmaningar när det gäller jobben – arbetsgivarnas sysselsättningsprognos har minskat med 19 procentenheter jämfört med samma period för ett år sedan.

Den tidigare regionen norra och mellersta Sverige har delats in i två regioner och därmed kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. De ojusterade resultaten visar att norra Sveriges sysselsättning ökar rejält under nästa kvartal medan Mellansverige ligger kvar på en fortsatt relativt hög nivå.
Indien och Brasilien fortsatt i topp
Arbetsgivarna i 32 av 41 undersökta länder rapporterar en positiv sysselsättningstrend inför det andra kvartalet 2012. Indiens arbetsmarknad är med sysselsättningstrenden +44 procent den hetaste globalt, följt av Brasilien, Taiwan, Peru och Turkiet. De amerikanska arbetsgivarna rapporterar den mest optimistiska prognosen på fyra år. I EMEA-regionen rapporterar 14 av 23 länder en positiv prognos men krisen i bank- och finanssektorn påverkar arbetsmarknaden i många europeiska länder. Grekland, Spanien och Tjeckien har lämnat de svagaste rapporterna globalt.


Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2012 förväntar sig 13 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +11 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +9 procent. 

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, hma@manpower.se

 

www.manpower.se/pressrum kan följande laddas ner:

  • Rapporten i sin helhet
  • Diagram
  • Bild VD Peter Lundahl samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2012 presenteras den 12 juni 2012.

   Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart nio år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med över 65 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 41 länder. I Sverige har 752 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.

Konsekvent: Under 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada.

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister.

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med över 65 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 41 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.

 

 

 

 

Fakta om ManpowerGroup                                                                                          

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. 

Vi kallar det innovative workforce solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.