HallandsHamnar AB

Uppgörelse klar mellan vice VD och Hallands Hamnar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 10:00 CEST

Uppgörelsen innebär att Hallands Hamnar kommer att betala elva månadslöner till Antti Laakso. Antti Laakso var fram till bildandet av Hallands Hamnar VD för Varbergs Hamn. I och med bildandet av den nya hamnen, första januari 2013, blev han vice VD i Hallands Hamnar.

- Det är skönt att vi nu har kommit fram till en uppgörelse mellan Hallands Hamnar och Antti Laakso. Detta innebär att alla inblandade parter nu kan lägga det här bakom sig och gå vidare, säger
Hallands Hamnars VD Björn Alvengrip och fortsätter.

- Vi jobbar i en bransch där det ytterst handlar om förtroende. När det gäller Antti Laakso så anser jag
och styrelsen att förtroendet inte längre finns för honom som vice VD, och därför har vi nu kommit fram till den här uppgörelsen.

För ytterligare information kontakta Björn Alvengrip, VD Hallands Hamnar AB, 070-88 15 160 eller ordförande i Hallands Hamnar AB, Olof Helmersson 070-788 36 01


HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.