VLT AB

Uppgörelse med större minoritetsägare i VLT AB

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2008 08:45 CEST

VLT AB har informerats om en uppgörelse som Liberala Tidningar i Mellansverige AB (huvudägare i VLT AB) gjort med större minoritetsägare i VLT AB. Uppgörelsen innebär i korthet att Liberala Tidningar i Mellansverige förvärvar 1.776.492 aktier motsvarande 30,21 procent av aktierna och 42,85 procent av rösterna i VLT AB till ett pris av 239 kronor per aktie. Liberala Tidningar äger därefter 92,69 procent av aktierna med 96,93 procent av rösterna i VLT AB. Uppgörelsen innebär vidare att delar av minoriteten, som ett alternativ till likvida medel, förvärvar preferensaktier och obligationer, motsvarande ca 6 procent i Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, som är moderbolaget för de samlade tidningsrörelserna VLT och NA.

Liberala Tidningar i Mellansverige AB har aviserat att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i VLT AB under hösten samt att i marknaden förvärva tillgängliga VLT-aktier till ett pris ej överstigande 239 kronor per aktie.

Som en följd av ägarbilden i VLT AB efter denna uppgörelse är avsikten att söka en avnotering av bolaget under hösten från First North.

För mer information hänvisas till pressmeddelande utgivet av Liberala Tidningar i
Mellansverige AB. Pressmeddelandet finns på www.stampen.com.

Västerås den 1 augusti 2008

Nils Engström
VD


För ytterligare information:
VLT AB:s styrelseordförande Tomas Brunegård, mobil 0705-62 44 00
VLT AB:s VD Nils Engström, tel 021-19 90 00, mobil 0708-90 11 37