Borås Stad

Uppgörelse mellan blocken ger Borås rödgrönt styre

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 14:36 CEST

Borås Stad får ett rödgrönt styre under mandatperioden 2011-2014. Genom en valteknisk uppgörelse tillförsäkras de Rödgröna sju ordinarie stolar och därmed majoritet i Kommunstyrelsen.

Alliansen går i opposition men får i uppgörelsen samtidigt försäkringar om fristående skolor och vårdnadsbidraget.

De rödgröna partierna med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Vägvalet är större i Kommunfullmäktige än Alliansen, dock utan att nå egen majoritet.

- Största blocket måste då ta ansvar. Och vi har haft väldigt bra samtal med Alliansen, som varit positiv till att finna former för att styra kommunen, säger Ulf Olsson (S).

Röstetalen kunde föranlett att de båda blocken fått vardera sex ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen. För att åstadkomma ett stabilt styre i Borås har partierna emellertid överenskommit att de Rödgröna får sju ordinarie ledamöter av de 13, medan Alliansen tar fem ordinarie platser.

De Rödgröna tillsätter ordförande i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, medan Alliansen får de vice ordförandeposterna. För nämnderna sker en fördelning där de Rödgröna får majoritet och ordförandeposten i åtta nämnder och Alliansen i sju nämnder. På samma sätt sker en fördelning när det gäller bolagen.

- Det är en otraditionell lösning, men vi är övertygade om att den kommer att fungera och ge Borås ett fungerande styre och en fungerande opposition, säger Ulf Olsson.

Sverigedemokraterna har en ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen.

- Det är deras demokratiska rättighet och den har ingen ifrågasatt, säger Ulf Olsson.

Blocken har dessutom träffat en uppgörelse om hur vissa frågor där man haft skilda åsikter ska hanteras under mandatperioden. Uppgörelsen innehåller att ersättningsreglerna till fristående skolor och enskilt driven barnomsorg inte ändras, att vårdnadsbidraget bibehålles, och att reglementet om lagen om valfrihetssystem inte ändras. Ändringar får endast göras om de båda blocken är överens om det.

- Sedan kommer att krävas i olika sakfrågor att vi hittar den majoritet. Och det kommer att kräva ödmjukhet, inte minst från oss rödgröna, säger Ulf Olsson.

- Vi i Alliansen kommer att profilera våra frågor. Men när det gäller saker som ska hålla över lång tid måste vi resonera kring dem, konstaterar Anette Carlson (M).

Den nya Kommunstyrelsen utses av Kommunfullmäktige 1 november. Då väljs också kommunalråd.

Mer information lämnas av Ulf Olsson, tfn 070-523 30 22, och Anette Carlson, tfn 0701-57 48 16.