Landsbygdsdepartementet

Uppgörelse om torskfisket i Östersjön klar

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 13:04 CEST

En uppgörelse träffades tidigare idag om torskfisket i Östersjön. Förhandlingarna har bedrivit inom ramen för fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC.

- Jag är nöjd med resultatet av förhandlingarna, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Det visar att Sveriges fasta linje har nått framgång. Vi hade naturligtvis helst sett att man hade följt den biologiska rådgivningen på 29 600 ton i det västra beståndet och 13 000 ton i det östra beståndet, men resultatet är ändå ett steg i rätt riktning och skapar förutsättningar för ett fortsatt samarbete när det gäller förvaltning och kontroll av fisket.

Den svenska förhandlingspositionen utformades genom ett nära och aktivt samarbete mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Uppgörelsen, som träffades i Vilnius i Litauen, innebär i korthet följande:

En kvot på sammanlagt 61 600 ton torsk för det västra och det östra beståndet fastställs för 2004. Motsvarande kvot för 2003 var 75 000 ton. Gdansk- och Gotlandsdjupen kommer att skyddas.Dessutom införs en revisionsklausul som innebär att internationella havsforskningsrådet ICES skall komma med en uppdaterad biologisk rådgivning senast den 15 februari. Efter denna rådgivning kan kvoten komma att justeras.

Genom en deklaration uttrycker dessutom alla EU-länder sin vilja att skapa två förvaltningsområden för Östersjön senast den 1 januari 2005. För EU:s egna vatten är tanken att indelningen skall gälla redan från den 1 januari 2004.

- Jag är särskilt nöjd med att EU-länderna nu förbinder sig att arbeta aktivt för att få tillstånd två förvaltningsområden i Östersjön med separata kvoter. Det var en förutsättning för att Sverigeöverhuvudtaget skulle kunna acceptera något torskfiske i Östersjön. Detär mycket viktigt för att vi skall få långsiktigt hållbara torskbestånd i Östersjön, säger Miljöpartiets Åsa Domeij.

Vänsterpartiets förhandlare Kjell-Erik Karlsson konstaterar att
förhandlingsresultatet ökar möjligheterna att bevara torskbestånden och miljön i Östersjön.

- Det är tydligt att man har lyssnat till Sverige. Vi skall fortsätta att gå i bräschen för en ansvarsfull fiskeripolitik. Genom en politik som baseras på försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen ska vi upprätthålla goda förutsättningar för den marina miljön och ge möjlighet till ett ekonomiskt lönsamt yrkesfiske. På så sätt säkerställer vi att konsumenterna även i framtiden får tillgång till det värdefulla livsmedel som fisk är, avslutar Ann-Christin Nykvist.


Fakta om kvoterna:

Torsk:

Västra beståndet: 29 600 ton
Östra beståndet: 32 000 ton
Totalt: 61 600 ton
svensk andel: 13 144 ton

Sill:

Område 22-29S + 32: 143 349 ton
svensk andel: 36 269 ton

Område MU III: 61 200 ton
svensk andel: 11 025 ton

Skarpsill:

Totalt: 420 000 ton
svensk andel: 72 019 ton

Lax:

Totalt: 460 000 stycken
svensk andel: 126 400 stycken

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08 – 405 11 88
070 – 561 32 89

Robin Rosenkranz
Departementssekreterare
08 – 405 11 70
070 – 519 02 60

Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08 – 405 40 81
070 – 694 85 94

Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se