Landmann Skandinavia AB

Uppgradering till LED belysning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 11:46 CEST

Landmann Skandinavia AB: Uppgradering till LED belysning

Skillingaryd, 19 september 2014 – Landmann Skandinavia AB är marknadsledande i grillbranschen på den skandinaviska marknaden. Efter att Landmann’s huvudkontor i Tyskland framgångsrikt ställt om sin belysning till LED, var det - på grund av de energi- och kostnadsbesparingar som gjorts, samt den positiva erfarenheten av ny ljuskvalitet hos Landmann Tyskland – för Landmann Skandinavia ett enkelt beslut att ta; all belysning i det svenska centrallagret i Skillingaryd, Sverige ersattes med LED belysning från TELEFUNKEN Licht. Michael Andersson, VD på Landmann Skandinavia AB förklarar: „Vi är verkligen imponerade. De nya LED rören ger betydligt mer ljus än våra tidigare belysningsrör. Det trodde jag inte var möjligt. Dessutom är elförbrukningen lägre. På detta viset skrivs hela investeringen av på ca. 3 år.”

I tillägg till att en betydligt bättre ljuskvalitet skapas genom omställningen till LED TELEFUNKEN Licht, uppnås även en reducering av kostnader på ca. 185.000,- SEK per år och ett lägre CO2 utsläpp på ca. 69000 kg/år.   

Den problemfria omställningen till energisnål LED belysning har också gjort andra närliggande företag nyfikna. Därför planeras nu en LED workshop i Landmann’s lokaler den 29 oktober 2014. Då vill vi visa de potentiella möjligheter som finns vad det gäller kostnadsbesparingar och andra positiva effekter som t.ex. förbättring av ljuskvaliteten. Intressenter för denna workshop kan anmäla sig här:

landmann@landmann.se eller kontaktperson Carina Hérdy-Heilmair, chh@landmann.se.
Info om workshopen kommer att sändas ut närmare aktuellt datum, 20141029.

Bildmaterial finns hos TELEFUNKEN Licht:

http://www.telefunken-licht.de/de_DE/presse/downloads/
TELEFUNKEN Licht AG

TELEFUNKEN Licht AG, Dreieich/Frankfurt, bedriver och utvecklar sedan 2012 under namnet TELEFUNKEN Licht AG innovativ LED Teknik inom olika produktområden som belysning, belysningsmoduler, lampor och LED-Videosystem.

Kontakt för press:

Michael Andersson
Tel.:   +46 370 693580
Fax:  +46 370 49580
E-Mail: ma@landmann.se

Ronny Mattes
Tel.:    +46 370 693594
Fax: +46 370 49580
E-Mail: rm@landmann.se

www.landmann.se


Landmann har sålt grillar sedan 60-talet och är en av de största
aktörerna på den europeiska marknaden med grillar för alla
önskemål och behov – små och enkla eller stora och omvälvande.