Östersunds kommun

Upphandling av hemtjänst

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 14:27 CEST

Hemtjänstområdenas uppdelning i dag.

Vård- och omsorgsnämnden upphandlar nu driften av fyra hemtjänstområden och fyra särskilda boenden i Östersund. Kontraktstiden för uppdraget är 1 oktober 2009 till 30 september 2013. Informationsmöte för intresserade anbudsgivare hålls den 18 september klockan 15.00.

För att underlätta för små och medelstora anbudsgivare har en ny uppdelning av hemtjänstområdena gjorts.

-Som hemtjänstområdena är uppdelade i dagsläget förutsetts det i praktiken att en och samma entreprenör har flera områden. Dessutom är vissa mindre områden sårbara eftersom antal äldre i behov av tjänster kan variera kraftigt, säger Börje Hoflin, chefsekonom vid Vård- och omsorgsförvaltningen.

Till förfrågan och övriga handlingar inklusive anmälningsförfarande