Linköpings kommun

Upphandling av konsulttjänster – revisorerna granskar

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 10:47 CEST

Paul Lindvall (M) kommunstyrelsens ordförande i Linköping ger revisorerna i uppdrag att granska upphandling av konsulttjänster.

Det har framkommit kritik mot hur Linköpings kommun anlitat konsultföretag för bland annat ledarskapsutveckling.

– Det är viktigt att upphandlingar sker på ett korrekt sätt, säger Paul Lindvall. I fallet med upphandling av konsulttjänster om ledarskapsutveckling har uppenbarligen vissa rutiner brustit. Jag har gett kommunens revisorer i uppdrag att granska den aktuella upphandlingen.

– Deras rapport väntas var klar i början av vecka 20. Vi ska då diskutera vilka rutiner som behöver ses över för att undvika att förvaltningarna framgent bryter mot upphandlingsreglerna, avslutar Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.