Västtrafik

Upphandling av tågtrafiken klar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2014 14:00 CEST

Det blir SJ som fortsätter att köra tågen i Västsverige. Det står klart efter den upphandling som Västtrafik genomfört tillsammans med Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken. Trafikstart för det nya avtalet sker i december 2015.

Avtalet omfattar all region- och pendeltågstrafik i Västsverige som körs på uppdrag av de tre länstrafikbolagen under varumärket Västtågen. Av de fyra företag som lämnade anbud var det SJ som kunde visa upp den högsta kvaliteten till det bästa priset. 

–  Upphandlingen har haft ett tydligt kundfokus och målet har varit att hitta den bästa samarbetspartnern för att utveckla tågtrafiken i Västsverige. Tillsammans med SJ ska vi nu arbeta för att ge våra kunder ännu bättre service, säger Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik. 

–  Vi är både glada och stolta över beskedet om förnyat förtroende. Västtågen är en av de allra största upphandlingarna på marknaden och självklart en mycket viktig affär för oss. Vi kommer att lägga stort fokus på att förbättra kundernas upplevelser av att resa med oss och öka antalet resenärer, säger Caroline Åstrand, direktör Produkt SJ AB.

Avtalet innebär ett partnerskap med SJ där ersättningsnivån till betydande del baseras på resande och kundnöjdhet. Det finns bestämda mål kring punktligheten i trafiken, upplevd trygghet/trivsel och information ombord som är tydligt kopplade till ersättningsnivån.

Bättre beredskap vid störningar
En nyhet är att SJ får ansvar för tågtrafikens energikostnader, vilket tidigare har legat på Västtrafik. Även fortsättningsvis kommer bara el som uppfyller Naturskyddsföreningens krav om Bra miljöval eller motsvarande att användas.

–  Västtrafik har tydliga mål om att minska energiförbrukningen i kollektivtrafiken. Att låta SJ ta ansvar för energikostnaderna skapar en tydlig drivkraft för att minska förbrukningen och därmed miljöpåverkan, säger Roger Vahnberg.

Nytt är också att Västtrafik kommer att ta över det fulla ansvaret för ersättningstrafik med buss och taxi vid trafikstörningar. Det innebär bland annat att en beredskapsflotta med bussar etableras, som snabbt kan sättas in vid behov och förbättra servicen vid störningar.

Det nya avtalet löper över nio år med möjlighet till förlängning med maximalt tre år och är värt cirka fem miljarder kronor. Trafikvolymerna utgår från dagens nivå, men kommer utökas i takt med resandeutvecklingen mot fördubblingsmålet 2025.

För mer information:
Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik, 0705-62 92 21
Jarl Samuelsson, chef tåg Västtrafik 0727-35 26 15 
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Fakta Västtågen
Västtågen är ett samarbete mellan Västtrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik. I Västtågen ingår nio regionala linjer som kör i Västra Götaland och in i Hallands och Jönköpings län. Västtågen har funnits sedan december 2010. I avtalet ingår även Kungsbackapendeln, Alependeln och Alingsåspendeln.

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.