Socialdemokraterna i Linköping

Upphandling kan inte vara enda svaret – ta äldres oro på allvar

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 13:55 CET

Pensionärsorganisationerna har i ett brev till Linköpings kommun uttryckt oro över äldreomsorgen. Socialdemokraterna anser att denna oro måste tas på största allvar. Den borgerliga majoritetens enda svar är upphandling. Socialdemokraterna vill bryta den negativa utvecklingen, så att kvalitet och trygghet blir en självklarhet för Linköpings äldre.

Socialdemokraterna menar att det måste gå att välja att inte bli upphandlad och vill därför se att
majoriteten av verksamheten bedrivs av kommunen.

- På så vis kan vi garantera att kommunen har kompetens på området och att ett utvecklingsarbete kan bedrivas. Samtidigt leder upphandling till oro hos många äldre, som inte vet hur det ska bli på det egna boendet. Trygghet och kontinuitet är viktigt för många boende och deras anhöriga. Vissa verksamheter lämpar sig helt enkelt inte för upphandling, säger Eva Lindh, kommunalråd (s).

PRO efterlyser dock en verksamhet helt i kommunal regi. Socialdemokraterna tror inte att kvaliteten i äldreomsorgen skulle bli högre enbart av det skäl att den skulle drivas kommunalt. Forskning har också påvisat att det inte går att konstatera några skillnader i kvalitet mellan offentlig och privat äldreomsorg. Det handlar snarare om de ramar som sätts av politiken. Där vill Socialdemokraterna se förändringar:

- Vinst ska inte vara det primära syftet med att bedriva äldreomsorg. Men det betyder inte att allt måste vara kommunalt drivet. Idag domineras den så kallade marknaden av ett fåtal stora aktörer, och mindre företag som inte har vinst som huvudsyfte får inte en chans att komma in på marknaden. För att göra det möjligt behöver upphandlingarna ses över. Vi vill att kvalitet ska sättas framför lägsta pris vid upphandling. Äldreomsorgens främsta syfte kan inte vara att kosta så lite som möjligt, det måste vara att ge så god omsorg om de äldre som möjligt, avslutar Eva Lindh.


För fler kommentarer, kontakta:
Eva Lindh,
kommunalråd (s)
013-20 70 52


Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se