Västtrafik

Upphandling klar för busstrafiken i Östra Göteborg

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 13:28 CEST

Västtrafiks har upphandlat busstrafiken i Östra Göteborg och Keolis Sverige kommer från 17 juni 2012 att köra trafiken i området Göteborg Nordost, medan GS Buss behåller uppdraget Göteborg Centrum. Trafikstart planeras till 17 juni 2012.

– Vi hälsar Keolis välkommen till uppdraget Göteborg Nordost och tackar samtidigt GS Buss för ett fint samarbete. I Centrumavtalet behåller vi nuvarande leverantör, GS Buss, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik.

Högre krav på trafikföretagen
De nya avtalen innehåller utökade krav på trafiksäkerhet, leveranskvalitet och miljöprestanda. Trafikföretagen ska också årligen utföra extra kontrollbesiktningar av fordonen.

– Syftet är att höja pålitligheten inom stadstrafiken för att säkerställa leveranskvaliteten. Vi måste ha hela och moderna bussar, som kommer i tid, för att uppfylla kundernas förväntningar, säger Mikael Olsson.  

Inför trafikstart 17 juni 2012 kommer båda trafikföretagen att förnya sina fordonsparker. Keolis nyetablerar verksamheten i Nordost, samtidigt som GS Buss gör en omstart av verksamheten i Göteborg Centrum.
 
– Vi satsar stort på nya bussar med förbättrad miljöprestanda. Av totalt ca 80 bussar kommer merparten att drivas med biogas. Vi kommer dessutom att ha ett 20-tal hybridbussar i drift, vilket är unikt bland våra avtal. Detta innebär både förbättrad kapacitet och minskade utsläpp, säger Hugo Lepik, affärsområdeschef Göteborgs stadstrafik, Västtrafik.

Andelen utsläpp av klimatpåverkande gaser ska reduceras, bland annat genom att användningen av fossila drivmedel minskar från 70 till 10 procent.

Ökad fordonsreserv
I avtalen finns också utökade krav på fordonsreserver där trafikföretagen ska ligga på en nivå om 15 procent. Idag ligger nivån på 10 procent.

– Det är en del av kvalitetssäkringen från vår sida. Vi kommer vidare arbeta med kvalitetsrevisioner, kvalitetsbonus och resandeincitament, säger Hugo Lepik.

Västtrafik kommer också utöka turtätheten och kapacitet på busslinjerna för att möta en ökat resande, samtidigt som det är en förberedelse inför trängselskatten 2013. En del nya linjedragningar och anpassningar kommer också göras.

Fakta:

Trafikavtal Nordost:
Trafiken bedrivs i huvudsak i nordöstra Göteborg, med linjesträckningar till och från Angereds centrum samt längs med Lärjedalen ut mot Olofstorp och Bergsjön.

Trafikavtal Centrum:
Trafiken bedrivs i centrala Göteborg och trafikerar mellan stadsdelarna Härlanda/Örgryte till city och stadsdelen Masthugget. Stombusslinje 17 mellan Östra sjukhuset och stadsdelarna Tuve respektive Lindholmen ingår också.
_________________________________________________________________________

För mer information:
Mikael Olsson, trafikchef Västtrafik, 0722-40 58 94
Hugo Lepik, affärsområdeschef Göteborgs Stadstrafik, 0705-62 92 43
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil.