Landstinget i Jönköpings län

Upphandling prövas på fyra vårdcentraler

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 15:36 CET

Landstingets politiska ledning presenterade den 12 februari sin strategi för införandet av alternativa driftformer samt den första åtgärdsplanen för att börja förverkliga strategin.

Förslaget innebär att pröva en entreprenadupphandling av vårdcentralerna i Norrahammar, Gislaved, Landsbro och Forserum, samt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i södra länsdelen.

Dessutom vill den borgerliga majoriteten göra en översyn av befintliga vårdavtal med Hälsan Tornet och Läkarhuset i Småland AB, för att bättre kunna tillgodose behovet av primärvård för invånarna på Kålgården i Jönköping.

– De föreslagna vårdcentralerna är alla, utom Forserum, ställen där vi har problem med läkartillgången, kommenterar Peranders Johansson, m, landstingsstyrelsens ordförande. En upphandling på dessa ställen ökar tillgängligheten och förbättrar kontinuiteten, det är bra för de vårdsökande.

Det blir tre ärenden i den här frågan som läggs på landstingsstyrelsens bord den 20 februari. Det första är en strategi för införande av fler alternativa driftformer. Den ger riktlinjer för efter vilka principer upphandlingarna ska gå till. Några exempel:

Landstinget prioriterar områden i primärvården där tillgänglighet och kontinuitet behöver förbättras.
Om personalen vill ta över erbjuder Landstinget stöd i form av information och viss utbildning.
Entreprenörer som tar över landstingsdriven verksamhet tar också över all personal.
Inom de ramar som lagstiftningen medger, prioriteras stöd och utveckling av företagande med lokal förankring.
Entreprenören ska i så hög grad som möjligt använda Landstingets laboratorier, medicinska serviceenheter och IT-struktur samt aktivt medverka i Landstingets kvalitets- och utvecklingsarbete.
Landstingets sjukhus ska drivas och utvecklas i Landstingets regi, men vid behov kan enskilda mottagningar eller avdelningar läggas ut på entreprenad.
Det andra ärendet är det konkreta förslaget att pröva upphandling av fyra vårdcentraler och en översyn av de vårdavtal som redan finns med två privata entreprenörer i Jönköping.

Det tredje ärendet gäller upphandling av en mottagning inom öppen psykiatri i södra länsdelen. Liknande mottagningar finns redan i norr och öster.

– I vår programförklaring lyfte vi fram tre områden som vi särskilt ville uppmärksamma. Det är fler alternativ till den offentligt drivna sjukvården, förbättrad tillgänglighet samt en utvecklad primärvård. Nu presenterar vi ett första steg när det gäller alternativa driftformer, säger landstingsråden Lisbeth Rydefjärd, kd, Rune Backlund, c, Esse Petersson, fp, och Peranders Johansson, m.
Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget

Vänliga hälsningar
Harriet Lindén
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
harriet.linden@lj.se
036-32 40 40, 070-538 97 53
www.lj.se