SignGuard Europe AB

Upphandlingar kräver tillgång till kvalificerade elektroniska signaturer.

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2009 10:01 CET

"Vid en nyligen genomförd upphandling i Tyskland krävdes att vår offert skulle vara upprättad i form av ett elektroniskt dokument undertecknad med en "kvalificerad eletronisk signatur". Om vi inte fått hjälp av Sven Peter Helldén på SignGuard och Simon Corell hos deras återförsäljare Nethouse, hade vi överhuvudtaget inte kunnat delta i denna upphandling. Vi ser att kravet på en "kvalificerad eletronisk signatur" blir allt vanligare inom vårt affärsområde", säger Karl Karlssson VD för Bluefish Pharmaceuticals AB

 

Sedan 2008 utfärdar SignGuard Europe AB, som enda företag i Sverige, kvalificerade certifikat enligt lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Lagen följer det EU-direktiv som gör sådana underskrifter likvärdiga med namnunderskrifter på pappershandlingar och med samma giltighet inom samtliga medlemsländer.

För vidare information om hur undertecknade dokument i formatet PDF/A kan förenkla dina interna och externa affärsrutiner se, under Success stories - SignGuard