Västtrafik

Upphandlingen av busstrafiken klar

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 15:58 CEST


Idag offentliggörs tilldelningsbeslutet för vinnande anbudsgivare i Västtrafiks upphandling av busstrafik i affärsområdena Göteborgs regiontrafik, Fyrbodal och Sjuhärad. De vinnande anbudsgivarna är:
  • Veolia Transport Sverige AB för trafikåtagande "1 Sjuhärad Norr" och "2 Sjuhärad Söder"
  • Karl Erik Elofsons Buss AB för trafikåtagande "21 Kungsbacka Sydost" och "22 Kungbacka Nordost"
  • Swebus AB för trafikåtagande "31a och 31b Ale" samt trafikåtagande "41 Lila Express"
•Buss i Väst AB för trafikåtagande "51 Lysekil och Sotenäs" De vinnande företagen kommer att starta sin trafik utifrån de nya avtalen i juni 2009. - Jag vill tacka Borås Lokaltrafik för ett mycket givande samarbete när det gäller landsbygdstrafiken. Tillsammans har vi arbetat för den största resandeökningen i Västtrafiks historia, säger Andreas Almquist, affärsområdeschef i Västtrafik Sjuhärd.
Avtal tidigast 10 oktober
Avtal med vinnande anbudsgivare kommer att tecknas tidigast den 10 oktober.
Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande enligt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUFS). Utvärderingen av anbuden har skett mot det angivna utvärderingskriteriet "utvärderingspris" som viktats till 100 procent. Efter öppning av anbuden har samtliga anbud kontrollerats om de uppfyller uppställda krav på leverantören och den efterfrågade tjänsten. Alla anbudsgivare har uppfyllt kraven och har därför varit kvalificerade för utvärderingen.
Kostnader
Kostnaderna för de olika trafikåtagandena varierar. I trafikåtagande "1 Sjuhärad Norr" och "2 Sjuhärad Söder" ökar kostnaden med 6 procent. I trafikåtagande "21 Kungsbacka Sydost" och "22 Kungbacka Nordost" är kostnaden oförändrad. I trafikåtagande "31a och 31b Ale" samt trafikåtagande "41 Lila Express" ökar kostnaden med 7 respektive 12 procent. I trafikåtagande "51 Lysekil och Sotenäs" är kostnaden oförändrad.
Trafikåtaganden för respektive affärsområde
Sjuhärad:
  • Trafikåtagande "1 Sjuhärad Norr" utgörs av linje 122, 150, 151, 153, 47, 202, 241, 246, 403, 404, 405 samt 550.
•Trafikåtagande "2 Sjuhärad Söder" utgörs av linje 104, 154, 155, 157, 159, 301, 302, 303, 305, 311, 319, 325, 350, 360, samt 450.
Göteborgs regiontrafik:
  • Trafikåtagande "21 Kungsbacka Sydost" utgörs av linje 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748 samt skolbuss 4.
  • Trafikåtagande "22 Kungsbacka Nordost" utgörs av linje 717 och 735
  • Trafikåtagande "31a Ale trafikperiod 1" utgörs av linje 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 424, 425, 434 samt 435.
Trafikåtagande "31b Ale trafikperiod 2" utgörs av linje 401, 402, 403, 406, 407, 408, 433, 434 samt 435.
•Trafikåtagande "41" Lila Express Fyrbodal:
Trafikåtagande "51 Lysekil och Sotenäs" utgörs av linje 845, 846, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869 samt skolbuss i Lysekils kommun och skolbuss i Sotenäs kommun
För mer information:

Andreas Almquist, affärsområdeschef Västtrafik Sjuhärad, 0705-62 92 11
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
Veolia Transports pressjour, 0770-33 11 33

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se