Stockholms Läns Landsting

Upphandlingen av geriatrisk och somatisk vård avgjord (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 16:52 CEST

Hälso- och sjukvårdsutskottet i Stockholms läns landsting beslutade idag om vilka som kommer att bedriva geriatrisk (äldrevård) och somatisk (kroppslig) vård, avancerad hemsjukvård och närakuter på ett flertal enheter under de närmaste åren. Samtliga verksamheter har tidigare varit upphandlade eller avknoppade verksamheter. En ny upphandling har skett på grund av att avtalstiden löpt ut. Landstinget tecknar nu avtal, till ett värde av totalt 5 miljarder kronor för avtalstiden, med delvis nya avtalsparter.


- Inkomna anbud har utvärderats utifrån sex kvalitetsområden, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, beställardirektör och biträdande landstings­direktör. De är kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälso- och sjukvård, jämlik vård samt hälso- och sjukvård i rimlig tid.
Geriatrisk vård, avancerad hemsjukvård samt närakuter
Leverantörerna har valts utifrån de anbud som ansetts mest ekonomiskt fördelaktiga utifrån två viktade kriterier: pris (60%) och kvalitet (40%). Följande fick uppdraget:

- Nackageriatriken (ASIH* och geriatrik i Nacka och Värmdö)
- Förenade Care AB (geriatrik på Löwenströmska, ASIH och basal hemsjukvård kvällar och nätter i Norrtälje, Täby m fl kommuner)
- Löwet närvård AB (ASIH, basal hemsjukvård kvällar och nätter samt äldretjänst i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna, närakuten på Löwenströmska)
- Capio Axess Akuten AB (närakut i Solna)
- Stiftelsen Stockholms sjukhem (geriatrik och ASIH i Bromma och Västerort)

(ASIH: avancerad sjukvård i hemmet)

Avtalsperioden är 2006-05-01—2010-04-30 med möjlighet för landstinget att förlänga avtalet upp till två år.

Somatisk specialistvård
Leverantörerna har valts utifrån lägsta anbudspris, utifrån de tidigare beskrivna sex kvalitetskraven. Följande fick uppdraget:
- Danderyds sjukhus AB (specialistmottagning vid Löwet Närsjukhus)
- Läkarjouren Nordost AB (akutmottagning för ca 11 000 besök för barn vid Danderyds sjukhus).
- Cityvården AB (akutmottagning i City)
- Södersjukhuset AB (60%) och Ortopediska Huset AB (40%) (ortopedisk specialistvård i Stockholm)
- Ersta Diakonisällskap (kirurgisk specialistsjukvård i Stockholm samt specialistmottagning till närsjukvården på Södermalm)
- UroClinic (urologisk specialistsjukvård i Stockholm).
- Aleris och Gynekologkliniken Stockholm AB (gynekologisk specialistsjukvård). Aleris även: specialistmottagning vid Handens närsjukhus samt specialistmottagning i närsjukvården i Järva.
- Storken AB ( gynekologisk specialistsjukvård i Kista)
- Nacka Närsjukhus Proxima AB (närakut och specialistmottagning vid Nacka närsjukhus)
Avtalsperioden är 2006-04-01—2009-03-31 med möjlighet för landstinget att förlänga avtalet upp till två år.

Genom denna upphandling har det varit möjligt att sänka landstingets kostnader med drygt 10% för de geriatriska verksamheterna och ca 10-15% för de somatiska.