Västtrafik

Upphandlingen av Västtrafiks färjor klar

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2013 11:29 CEST

Det finska båtvarvet Uudenkaupungin Työvene Oy har fått uppdraget att bygga två nya färjor till älvskytteltrafik i Göteborg. Det står klart efter att företaget vunnit Västtrafiks upphandling.

Uudenkaupungin Työvene Oy kommer att leverera den första färjan till Västtrafik hösten 2014 och den andra i början av 2015. Att det är Västtrafik som äger färjorna innebär att de kan anpassas och byggas om efter framtida behov.

– Vi ser ett stort behov av en snabb och smidig älvskytteltrafik. För att klara ett ökat resande behövs nya färjor som är anpassade för fler resenärer med cykel, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för båttrafiken på Västtrafik.

De nya fartygen som levereras är dubbeländade, vilket innebär att passagerare kan stiga på i båda ändar och att färjorna inte behöver vända vid bryggorna.

– Det förkortar restiden samtidigt som kapaciteten höjs. De nya färjorna klarar att ta 300 resenärer varav 80 med cykel, säger Jarl Samuelsson.  

Färjorna kommer att vara utformade på ett sätt som gör det möjligt att testa nya tekniska lösningar för mer miljövänlig drift. Målet är att färjorna på sikt ska drivas helt utan fossila drivmedel. Färjorna kommer att köras av Styrsöbolaget, som en del i uppdraget för Södra skärgården och Älvtrafiken med trafikstart 2014. 

För mer information:
Jarl Samuelsson, ansvarig båttrafik 0727-35 26 15
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.