Exportrådet

Upphandlingsguiden - affärsmöjligheter i de nya medlemsländerna

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 11:12 CEST

Idag lanseras ett nytt kapitel till nättjänsten Upphandlingsguiden på www.upphandlingsguide.swedishtrade.se. Upphandlingsguiden ger information och råd om affärsmöjligheter och upphandlingsregler. Den nya versionen av Upphandlingsguiden har utarbetats i samarbete med Regeringskansliets Projektexportsekretariat och innehåller nu även information om stödet till de nya medlemsstaterna - strukturfonderna, sammanhållningsfonden och stödet till landsbygdsutveckling.

EU:s omfattande stöd till de nya medlemsstaterna, liksom det gemensamma utvecklingssamarbetet med länder utanför EU, utgör potentiellt intressanta marknader för svenska företag. Stödet till strukturåtgärder i de nya medlemsländerna uppgår till 8-9 miljarder euro årligen fram till 2007. En stor del av dessa medel kommer att användas för investeringar ibland annat miljö- och transportinfrastruktur. Gemenskapens bistånd till tredje land uppgår till cirka åtta miljarder euro per år. Det används till stor del till upphandling av varor och tjänster där svenska företag alltid kan delta.

För att bistå svenska företag i deltagandet i upphandlingar finansierade genom EU:s program finns sedan 2002 Upphandlingsguiden. Upphandlingsguiden är ett samarbete mellan Exportrådet, Regeringskansliets Projektexportsekretariat, Sida och Svenskt Näringsliv och beskriver affärsmöjligheter och upphandlingsregler inom EU-programmen. Guiden är en kostnadsfri nättjänst för svenska företag och finns på Exportrådets webbplats på adressen www.upphandlingsguide.swedishtrade.se

Underlag för Guiden har utarbetats av projektexportfrämjarna vid Sveriges Representation vid EU och Exportrådet. Kontakta Representationen i Bryssel eller Exportrådet för ytterligare information.

För ytterligare information kontakta:
Åse Botha, Exportrådet i Bryssel, tel +322 501 5368
Christer Dahlberg, Exportrådet i Stockholm, tel +46 8 783 8585
E-post: eu@swedishtrade.se
Gunnar Klinga, EU-representationen, tel +322 289 5632
E-post: representationen.bryssel-projekt@foreign.ministry.se
Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel 08-783 85 46, 0708-83 85 46

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 40 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor.

Sveriges Ständiga Representation vid EU har två projektexportfrämjare som bevakar EU-programmen och Exportrådet har konsulter både i Stockholm och i Bryssel som specialiserat sig på dessa program. Representationen och Exportrådet kan hjälpa företag med tidig projektinformation samt med att hitta kontaktpersoner på kommissionen och i mottagarländerna. Vi kan även på uppdragsbasis bistå svenska företag med övriga frågor om EU-finansierad upphandling.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.