Visma Opic Upphandling

Upphandlingsverktyg bättre på digitala signaturer och certifikat

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 11:51 CEST

TendSign – upphandlingsverktyget från Visma Opic har uppgraderats.

TendSign, det snabbast växande projektverktyget för offentlig upphandling, sprids nu till större företags inköpsavdelningar. Det är helt webbaserat och används av upphandlare/inköpare för att skapa, annonsera, och följa upp affärer.

Man kan skapa helt elektroniska förfrågningar och låta leverantörerna svara on-line direkt på webben. Det går i princip att utvärdera anbud automatiskt och skriva avtal där alla nyckelfakta följt med från förfrågningsunderlaget.

Digitala signaturer Chambersign/Handelskammaren

TendSign utökades från 5 oktober med ett mer kraftfullt stöd för hantering av processer kring digitala signaturer för anbudsgivning och anbudsöppning och helt digitalt signerade avtal med flera parter.

Den nya lösningen bygger på den senaste versionen av integrationsplattform från ChamberSign, ett dotterbolag till Handelskammaren.

Digitala certifikat - BankID mfl

En VD på det säljande företaget som ska signera ett avtal behöver inte ha kunskap om TendSign utan endast följa en länk i ett inbjudningsmejl, identifiera sig med sitt digitala certifikat, granska handlingarna och signera. Certifikaten som stöds är BankID, Telia, Nordea, Steria samt DTSCert.

CAD-filer och komplexa filformat direkt läsbara

TendSign har länge haft stöd för hantering av digitala pärmar. De används ofta för  entreprenadsupphandlingar och stöder granskning och utskrift av ett stort antal filformat via webbläsaren. Den som tar del av informationen behöver alltså inte ha beställarens programvaror installerade på sin dator.

Man kan därmed läsa CAD-filer, mäta i ritningar och läsa komplexa filformat direkt i vilken dator som helst. Lösningen stödjer dessutom att handlingarna automatiskt skickas till ett printbolag som kan leverera dokumenten i fysisk form.

I och med dagens release kan man i TendSign lika enkelt bifoga en digital pärm till sin upphandling som man bifogar en vanlig fil.

I TendSign finns marknadens troligen mest avancerade annonseringstjänst för offentlig upphandling.

All hantering kring annonsering, kompletteringar och informationsspridning hanteras av TendSign. Annonseringstjänsten är nu förenklad och mer automatiserad. Som förut fylls alla obligatoriska uppgifter i av sig självt och underlaget CPV-kodas av Visma Opic.

Nu kan användaren ändra anbudstid och anbudsöppningsdatum i TendSign och låta systemet självt göra alla nödvändiga uppdateringar, kompletteringar och informationsutskick.

Som tidigare får man också automatiskt alla tilldelade anbudsgivare ifyllda i efterannonsen.

Vill du veta mer om upphandlingsvertyget TendSign, kontakta Fredrik Kristiansson fredrik.kristiansson@opic.com

Läs mer om nyheterna i TendSign

Ett urval av TendSigns kunder:
Alvesta Kommun
Arbetsförmedlingen
Borås Elnät AB
Borås Stad
Botkyrka Kommun
Danderyds Kommun
Eksjö Kommun
Eslövs Kommun
Fagersta Kommun
Folktandvården Stockholm
Gotlands kommun
Göteborg Energi AB
Göteborg Universitet
Halmstad Energi och Miljö, HEM
Halmstad Kommun
Heby Kommun
Högskolan i Halmstad
Jämtkraft
Järfälla Kommun
Jönköpings kommun
Karlskoga Kommun
Karolinska Institutet
Kommunförbundet Skåne
Kommunupphandling Syd
Kumla Kommun
Kustbevakningen
Landstinget i Uppsala Län
Landstinget Östergötland
Lidingö Stad
Ljungby Kommun
Luleå Kommun
Lunds Energikoncernen AB
Lunds Kommun
Lunds Universitet
Läkemedelsverket
Malmö Högskola
Malmö Stad
Migrationsverket
Posten AB
Regeringskansliet
Riksdagsförvaltningen
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB
Skattemyndighetem
SKL Kommentus
Skogsstyrelsen
Skolverket
Skövde Kommun
Solna Stad
Statens Jordbruksverk
Stockholms Stad Serviceförvaltning
Stockholms Vattenentreprenad AB
Sundbybergs Stad
Södertörns Högskola
Tekniska verken AB
Transportstyrelsen
Täby Kommun
Ulricehamns Kommun
Upplands Bro
Vallentuna Kommun
Vaxholms Stad
Växjö Kommun
Ånge Kommun
Örebro Kommun
Örebro läns landsting
Öresundsbro Konsortiet

Läs mer om TendSigns kunder

Företaget bakom TendSign
Visma Opic är sedan 1999 expert på upphandling och affärsrelationer mellan offentliga köpare och deras leverantörer. Företaget bevakar och informerar om aktuella upphandlingar och arkiverar avslutade affärer.
Visma Opic utbildar både nybörjare och proffs i upphandling och utvecklar företagens anbuds- och upphandlingsprocesser.
I Visma Opics verktyg TendSign skapar upphandlaren förfrågningsunderlag, annonserar, tar in elektroniska anbud, utvärderar och följer upp affären.

www.tendsign.com
www.opic.com