Immigrant-institutet

Upphovsrätten tas upp i ett mål i Stockholms tingsrätt den 16 november

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 21:01 CET


Det är ett i Sverige ovanligt mål om databasskydd enligt Upphovsrättslagen 49§, vars utgång kommer att ha stor betydelse, eftersom det är allt mer vanligt att man inte respekterar upphovsrätten ens av myndigheterna. Det här målet gäller mellan en ekonomiskt svag organisation Immigrant-institutet, som arbetat i 33 år med information och dokumentation om invandrare,f flyktingar och rasism, och staten, representerad av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), som lade ner 1,3 miljoner i ett försök att ta över registreringen av invandrar- och minoritetstidskrifter från institutet genom att kopiera institutets katalog, som annars är fritt tillgänglig för alla på http://www.immi.se/tidskrifter.

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) kopierade i april 2005 en betydande del av institutets katalog över tidskrifter utan tillstånd. Leonor Camauër, massmediaforskare vid Örebro Universitet, står för plagiatet. En stämningsansökan lämnades till Stockholms tingsrätt och har målnr T 30270-05.

Huvudförhandling äger rum den 16 november 2006, Stockholms tingsrätt, Fleminggatan 14.

SPF:s katalog över invandrar- och minoritetsmedier innebär ett allvarligt intrång i Immigrant-institutets upphovsrätt, då institutet haft en katalog sedan 1976, som uppdaterats med vissa mellanrum. SPF:s katalog innehåller endast en tiotal titlar som inte finns i Immigrant-institutets katalog. Resten av SPF:s katalog är alltså en direkt kopia av institutets, med vissa ändringar och kompletteringar.

Immigrant-institutet har även gjort en lista med fel man hittat i 68 av de 136 tidskrifterna som SPF:s katalog består av. Fel finns alltså i hälften av posterna. Projektet kostade SPF 1,3 miljoner kr men forskaren från Örebro universitet saknade resurser för att ens läsa korrektur innan listan trycktes. Listan är sedermera godkänd av både SPF och Örebro universitets professorer, som tycker att det är i sin ordning att göra så många fel i ett så litet material.

Målet gäller därför också hur många tryckfel en myndighet kan tillåtas göra innan en katalog ska behöva makuleras. Erfarenheten visar att man i Sverige har stor tillit till en myndighet. De kan aldrig göra fel.

Mer information kan hämtas via www.immi.se eller tel 033-136070, Miguel Benito