Synskadades Riksförbund SRF

Uppläst tv-text går ack så långsamt

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 11:36 CET

Nu har den kommit, regeringens proposition 2005/06:112, med rubriken Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst - tillståndsperiod 2007-2012.

- Viktigare än någonsin för vem, undrar Vivi-Anne Emanuelsson ombudsman på Synskadades riksförbund

Där står bland annat att "ambitionsnivån höjs när det gäller insatserna för barn och unga liksom för funktionshindrade."
För oss synskadade finns det tyvärr ingenting som närmare beskriver denna ambitionshöjning.

Vidare står i villkor för sändningstillstånd:
Om skyldighet att
- bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för syn- eller hörselskadade och
- utforma sändningar på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för funktionshindrade.

Men det är programföretagen själva som får bedöma och besluta om hur det ska gå till.

- I praktiken innebär detta förslag ingen som helst förbättrad tillgänglighet för oss synskadade.

- 2012, två år efter att Sverige ska vara ett fullt tillgängligt land, kan synskadade bara få textremsan uppläst i två av SVT:s fem kanaler.
TV-4 har över huvud taget inte fått något krav på sig att bli mer tillgänglig.

- Det är skandal. SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen får inte heller textremsorna upplästa. Ska barnen inte få någonting? avslutar Vivi-Anne Emanuelsson.

För ytterligare information:
Vivi-Anne Emanuelsson, tel 08 39 91 49