Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun på plats i Almedalen

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 05:00 CEST

Mathias Forsberg, Maria Johansson och Jesper Sjögren. På bild saknas Karl Öhlander 
Foto: Rosie Alm

Söker du paneldeltagare inom ekonomi, utbildning eller näringsliv? I år har Upplands-Bro kommun flera representanter på plats under Almedalen och de deltar gärna i paneler eller intervjuer. Här ser du vilka de är och vilka ämnen de är specialister inom.

Maria Johansson, ekonomichef

Övergripande ekonomi- och finansieringsfrågor samt redovisningsfrågor.
Hur hanteras ekonomin och budgetprocessen i en kommun som växer?
Hur påverkar detta kommunens möjligheter att ha en god ordning och reda i ekonomin och hur får man följsamhet mot budget?
Fler invånare betyder mer intäkter men också högre kostnader i verksamheterna.
Hur hanteras detta när det också finns ett behov av att höja kvaliteten i verksamheterna och höja servicenivån?
En hög tillväxt ställer högre krav och skapar behov av stora investeringar i bland annat förskolor, skolor, fritidsanläggningar och boenden för äldre. Hur påverkar det kommunens ekonomi?

Jesper Sjögren, stabschef Utbildningskontoret

Vad säger skolresultaten?
Hur ser verkligheten ut i skolan och vad får skolpolitiken för konsekvenser där?
Hur ser framtidens utbildning ut?
Så förbereder vi förskolebarnen bäst för skolans värld.
Så kan vi komma tillrätta med datorspelsberoende bland barn och unga.
Skolinspektionsärendens påverkan på skolsverige.
Övergripande frågor om förskola, skolan, gymnasium och vuxenutbildning.
Entreprenöriellt lärande – så förbereder vi ungdomar för morgondagens arbetsmarknad.
Elevhälsovård – hur kan skolan hjälpa barn och unga som mår dåligt?

 Mathias Forsberg, näringslivschef 

Så skapar vi ett företagsklimat i toppklass, hur betonar och stärker vi kommunens attraktionskraft?
Hur bidrar vi till Stockholmsregionens utveckling?
Hur bör kommunens näringslivsfrågor organiseras?
Hur upprätthåller vi en kommunal företagsservice i toppklass?
Ska vi ha kommuner med färre än 50 000 invånare – behövs en kommunreform?
Hur ökar vi nyföretagandet?
Så bygger vi samverkan mellan arbetsmarknad och näringsliv i kommunen.
Hur finansierar vi välfärden i framtiden?
Hur framhåller vi stadsplaneringens betydelse för morgondagens näringsliv?
Kommunalt näringslivskontor eller näringslivsbolag?
Hur samverkar kommunen internationellt med goda resultat utan kostnadsdrivning?

Karl Öhlander, Kansli- och utvecklingschef

Effektivare kommunal administration, utveckling av interna kvalitetsgarantier Aktivitetsbaserat arbetssätt i offentlig förvaltning. Dokument- och ärendehantering, som utgör kärnan i den kommunala administrationen E-förvaltning, e i meningen effektivare och mer engagerad förvaltning. Hur ställer sig verskamheten om till en aktivitetsbaserad arbetsplats? Nyttokalkyler, samhällsekonomisk nytta, varför görs detta så sällan inför beslut? Kommunens arbete med att öka valdeltagandet. Valambassadörer ett projekt i  Upplands-Bro för att öka valdeltagandet. Det kommunala perspektivet på valarbetet. Utveckling den kommunala servicen med hjälp av digitala kartor och GIS E-arkiv, stora vinster med att digitalisera alla myndigheters arkiv.

Vill du boka dem?

Upplands-Bro kommuns representanter finns på plats i Visby under Almedalsveckan, måndag 30 juni till torsdag 3 juli. Vill du boka någon av dem?

Kontakta Sara Eklind, kommunikationschef Upplands-Bro kommun. 08-581 691 41 sara.eklind@upplands-bro.se

 

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 24 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.