Upplands-Bro kommun

Upplands-Brogymnasiets elever får egna datorer

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 16:29 CEST

Till hösten får eleverna på Upplands-Brogymnasiet egna bärbara datorer. Satsningen är en del i kommunens E-strategi och kommer att bidra till bättre undervisning för eleverna.

Upplands-Brogymnasiet tar bort sina datorsalar och ger istället eleverna egna bärbara datorer. Satsningen är en naturlig del av Upplands-Bro kommuns E-strategi som säger att IT ska användas som verktyg i skolorna för att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat.

– Vi satsar på eleverna och ger förutsättningar för ett effektivare, roligare och mer verklighetsanpassat lärande. Det ökar också möjligheterna för ett mer individanpassat stöd för varje elev, säger Ulf Peterson, rektor på Upplands-Brogymnasiet.

I ett första skede är det de studieförberedande programmens elever som får egna bärbara datorer. Men även på de yrkesförberedande programmen innebär satsningen att datortätheten ökar.

– Upplands-Brogymnasiet ska erbjuda den bästa möjliga utbildningen och där är en modern IT-miljö en självklarhet. Med egna bärbara datorer får alla elever samma möjlighet till utveckling. kommenterar Yvonne Stein (FP), Utbildningsnämndens ordförande.

Under måndagen undertecknades avtalet med leverantören av datorerna och i slutet av september räknar kommunen med att eleverna ska börja få tillgång till sina datorer.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 24 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.