Upplands Energi AB

Upplands Energi 100år

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 16:56 CET

Söndagen den 5 maj 1918 är ett speciellt datum för Upplands Energi. Då togs beslutet av drivna privata entreprenörer att elektrifiera den uppländska bygden, ett beslut som blev starten och grunden till det som idag är Upplands Energi.

För hundra år sedan gjorde elektriciteten sitt intåg i de uppländska hemmen och förändrade över tid och för alltid människors sätt att leva. Det blev enklare att laga mat och lagra livsmedel, elbelysningen förlängde dygnen och olika apparater förenklade kraftigt vardagen.

Idag är el något som samhället är helt beroende av för att fungera och utvecklingen har gått från teknikfokus och välfärdsuppbyggnad till dagens mer miljö- och användarinriktade frågor kring elförsörjningen och dess energiprodukter.

Omfattande tekniksteg, precis som för 100 år sedan, sker även i vår tid. Upplands Energi driver utvecklingsprojekt som innebär en utveckling som kommer att påverka vår framtida vardag. Våra hus, våra bilar, våra värmekällor, våra energilager och vår lokala förnyelsebara energiproduktion kommer att samverka med varandra och skapa en optimal lösning för den uppländska kundens behov av energi, värme, komfort och trygghet.

Vi driver utvecklingen framåt där det hållbara samhället och miljön är prioriterat. Vi har förutom att säkerställa en trygg elleverans levererat flera hundra SolEl anläggningar samt flera tusen värmepumpsanläggningar under de senaste åren samt har ett tydligt mål att bli den lokala energipartnern till alla upplänningar.

Vi firar vårt 100 års jubileum med att samtidigt fira att vi har en silvermedalj gällande kundnöjdheten i hela – något vi är mycket stolta över.

Upplands Energi koncernen grundades 1918 och har sitt säte i Björklinge norr om Uppsala.

Företaget erbjuder elförsäljning samt energiprodukter till privatpersoner och företag i hela Uppland.

Upplands Energis elnät distribuerar elenergi inom halva Uppsalas samt delar av Hebys och Östhammars kommuner

Upplands Energi lever och verkar i din närhet samt brinner för det lokala – vi stöttar individer och organisationer med ett lokalt och extra behjärtansvärt samhällsengagemang i Uppland.

Upplands Energi är det elbolag i Uppland som med bred marginal har de nöjdaste kunderna.

Läs mer på www.upplandsenergi.se