Sundsvalls kommun

Upplevelsecentret Subluna firar 10 år med öppet hus

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 06:15 CEST

Välkommen att fira, se och uppleva Subluna som firar 10 år den 1 oktober. Kl 9.00-12.00 visar och berättar personalen om centret. I samband med jubiléet nyöppnas Sublunas ljudrum.

Subluna är ett upplevelsecenter för personer med så omfattande funktionsnedsättningar att de har svårt att ta till sig upplevelser och få stimulans i det dagliga livet. Vid Sunbluna erbjuds aktiviteter som stimulerar alla sinnen.

Till Subluna kommer besökarna tillsammans med en medföljare. Inför första besöket får medföljaren en halvdags utbildning för att lära känna lokalerna och sätta sig in i tankarna kring Subluna.

Subluna ingår i Sundsvalls kommuns dagliga verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi finns på Storgatan 73C, våning 3, ingång från innergården.

Inbjudan bifogas

Kontaktperson: Margareta Brundin telefon 070-690 93 96

http://www2.sundsvall.se/subluna/