Vägverket

Upplevelsedag ska förändra synen på alkohol och trafik hos ungdomar i Linköping

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 15:07 CEST

Välkommen till pressinformation

Tid: Fredagen den 12 september kl. 08:45 – 16:00

Plats: Folkets Park, Cupolen, Linköping

Det finns en negativ trend i ungdomars attityder till trafiknykterhet, hastighet och bilbälte. Detta avspeglas i statistiken över dödsfall i trafiken, där ungdomar i åldern 18-24 år är klart överrepresenterade.

För att förbättra attityden bland ungdomar i Linköping bjuds 280 elever i gymnasieskolans årskurs 2 på en upplevelsedag med namnet Vissa val är för evigt.

Upplevelsedagen kommer handfast och känslomässigt att konfrontera eleverna med farorna i rattonykterhet, olika hastigheter och slarv med bilbältet.

Upplevelsedagarna, som sker den 9, 10, 11 och 12 september, arrangeras av Vägverket i samarbete med Linköpings Kommun. Arrangemanget ingår i Vägverkets nationella projekt ”Don´t drink and drive” som pågår fram till år 2007.

Media inbjuds till upplevelsedagen fredagen den 12 september. Dagen pågår i Folkets Park Cupolen, Linköping, från kl. 08:45 till ca kl.16:00. Notera att dörrarna till föreläsningssalen Cupan kommer att hållas stängda mellan kl. 09:00 – 10:00 med hänsyn till föreläsaren (anhörig till trafikoffer). Ni får gärna närvara vid denna föreläsning.

Mer information till pressen lämnas kl. 10:15.

Välkomna!

Frågor besvaras av:
Maria Skoglund Lars Wejde
Vägverket Region Sydöst Linköpings Kommun
Tfn 070 – 396 86 31 Tfn 070 – 689 67 94