Eskilstuna kommun

Upplyst: samtal om flyktingsituationen lokalt, globalt och historiskt

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 13:45 CET

Under våren bjuder Eskilstuna stadsbibliotek och Arkiv och museer (konstmuseet, stadsarkivet och stadsmuseet) in till föreläsningar och panelsamtal för att samtala om och belysa flyktingsituationen från olika perspektiv. Målet är att skapa större förståelse för orsakerna till flyktingsituationen och för flyktingars situation i dag.

På Eskilstuna konstmuseum och i Eskilskällan på Stadsbiblioteket visas dessutom utställningar på temat. Även Eskilstuna stadsmuseums utställning Laddat – om vapen tillverkade i Eskilstuna har kopplingar till ämnet.

Programserien har fått namnet Upplyst, eftersom den lyser upp aktuella frågor för allmänheten tillsammans med forskare, journalister och sakkunniga för att skapa dialog och fördjupad förståelse.

- Vår förhoppning är att detta ska bli en föreläsningsserie som kan fortsätta även framöver, säger Birgitta Edvardsson, biträdande bibliotekschef. Vi vill spegla och fördjupa viktiga samhällsfrågor som är angelägna för Eskilstunaborna. Tillsammans med stadsmuseet och andra parter kan vi belysa aktuella frågor ur ett bredare perspektiv.

- Det är viktigt att vi ges möjlighet att skapa oss en nyanserad bild av vad som händer i Eskilstuna och världen, säger Nils Mossberg, chef för Arkiv och museer. Upplyst ska vara ett komplement till den information vi nås av via sociala medier, politiker och media. Här ska finnas plats att belysa aktuella och svåra frågor ur flera perspektiv.

Drop-in. Först till kvarn.

Lördag 20 februari 13.00-15.00, Eskilstuna stadsmuseum
Panelsamtal: Hur ser flyktingsituationen ut i Eskilstuna just nu?
Vi samtalar med människor som i sin vardag på olika sätt arbetar med och berörs av flyktingsituationen.

Paneldeltagare:
Emma Boxner, sitter i styrelsen för En bättre chans som är en fristående partipolitisk och religiöst obunden förening. Syftet med föreningen är att bistå EU-migranter, främst inom Sveriges gränser, med hjälp och stöttning på olika sätt.

Tobias Persson, folkhögskolelärare. Jobbar med inkludering/etablering och folkbildning/vuxenutbildning i olika former och är särskilt engagerad i EU-migranternas villkor.

Agneta Wahlberg, jobbar på Eskilstuna kommuns socialförvaltning som tillförordnad metodutvecklare på området ensamkommande barn och ungdomar.

Moderator Vedad Begovic, integrationsstrateg, Eskilstuna kommun.

Safarjal framför bitterljuva sånger på svenrabiska, med gitarr, sång och oud. Gruppen består av Rand Entabi, Emma Gustafsson och Emad Qassem Jreirah. Safarjal är arabiska för den bitterljuva frukten kvitten. 

Tisdag 8 mars 18.00-19.00, Eskilstuna stadsbibliotek
På flykt i världen 
Staffan Lindberg, författare och utrikesreporter på Aftonbladet, ger ett internationellt perspektiv på flyktingsituationen genom att bland annat berätta om flyktingläger och människoöden. Han reder också ut vad som är fakta när det gäller flyktingsituationen och har ett kvinnoperspektiv. Föreläsningen sammanfaller med Internationella kvinnodagen.

Lördag 12 mars 11.15-11.45, Eskilstuna konstmuseum
Irak i våra ögon – ett elevarbete i åk 9, från 2003
Bitte Fossbo, konst- och museipedagog, vid tillfället vikarierande bildlärare. Programpunkten ingår i ett dagsprogram på Eskilstuna konstmuseum med föreläsningar, visning och workshop. Se fullständigt program på eskilstuna.se/konstmuseet

Torsdag 7 april 18.00-19.00, Eskilstuna stadsmuseum
Krigsbarn i går och flyktingbarn i dag 
Sinikka Ortmark Stymne, författare och journalist, berättar om erfarenheter utifrån sina självbiografiska böcker, samt intervjuer med ensamkommande barn. Sinikka kom till Sverige som krigsbarn från Finland under andra världskriget. Upplevelser och erfarenheter i barndomen kan bli användbara kunskaper i vuxenlivet. Det svåra kan omvandlas till empati och förståelse men resan dit kan vara lång.

Riksförbundet Finska Krigsbarn har initierat Krigsbarnens dag, som Sinikka är projektledare för, i samarbete med Finlands ambassad och finska församlingen i Stockholm.

En miniutställning om krigsbarnens historia visas i en monter i Eskilskällan, Stadsbiblioteket.

Tisdag 12 april 17.30, Eskilskällan, Stadsbiblioteket
Krigsbarn berättar
Finska krigsbarn från Eskilstuna berättar om sina erfarenheter och minnen i ett samtal under ledning av Sven-Olof Larsson, ledamot i Riksförbundet Finska Krigsbarns lokalavdelnings styrelse. Jämförelser görs med dagens situation.

En miniutställning om krigsbarnens historia visas i en monter i Eskilskällan.

Lördag 23 april 13.00-15.00, Eskilstuna stadsbibliotek
Panelsamtal: Upplevelsen att komma till Sverige
Vi samtalar med människor med olika bakgrund som berättar om upplevelsen av att komma till ett nytt land. Panelsamtalet sammanfaller med Världsbokdagen.

Paneldeltagare:
Osman Aytar, docent i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Forskar bland annat om mångfald, etnicitet, integration, bemötande, och mångfaldens organisationer och ledarskap. Kom till Sverige som politisk flykting från Kurdistan/Turkiet 1983.

Rand Entabi, aktivist och musiker. Från Aleppo, Syrien, nu boende i Eskilstuna.

Barnabas Udin, högskolestudent, författare och entreprenör i Eskilstuna. Kom till Sverige för fem år sedan som ensamkommande barn från Nigeria.

Milad Bahi & Hanin band framför traditionell arabisk, syrisk och turkisk folkmusik.

Oroliga tider – utställning på Eskilstuna konstmuseum
10 mars – 15 maj ställer Eskilstuna konstmuseum och Svenskt barnbildarkiv ut barns teckningar på temat Oroliga tider

I alla tider, på olika platser i världen pågår eller har det pågått stora och kanske våldsamma händelser. Katastrofer skapade av naturen, klimatet eller av människan själv. Alla bearbetar dessa händelser på olika sätt. Genom prat, genom skrift, eller med det tredje språket – samspelet mellan ord och bild.

Utställningen Oroliga tider visar ett urval av barns bildberättelser, där barn har reflekterat över aktuella händelser genom att skapa bilder av eller om dem. Exempelvis finns bilder skapade i samband med tsunamikatastrofen 2004, 11 september 2001 och människor som flyr olika platser i världen.

Utställningen är producerad av Svenskt barnbildarkiv och samtliga bilder i utställningen finns bevarade i arkivets samlingar, tillsammans med ytterligare cirka 650 000 bilder.

Om Upplyst
Upplyst är en programserie gemensamt arrangerad av Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilskällan, Eskilstuna stadsmuseum och Eskilstuna konstmuseum kring de stora strömningarna i dag, till exempel flyktingsituationen och oron i Mellanöstern.

Syftet är att förklara och ge bakgrund, fördjupa diskussionen, ge perspektiv, ställa frågor och vara ett komplement till den information som ges via medier, sociala medier och politiker.

Tanken är att Upplyst ska fortsätta i höst och även nästa år, då med andra teman. Till hösten kompletteras serien också med panelsamtal för barn.

eskilstuna.se/upplyst

Mer information
Birgitta Edvardsson, biträdande bibliotekschef, Eskilstuna stadsbibliotek, tfn 016-710 26 05, 070-086 21 20,
e-post birgitta.edvardsson@eskilstuna.se
Nils Mossberg, chef arkiv och museer, kultur- och fritidsförvaltningen, tfn 016-710 29 90, 073-950 61 91,
e-post nils.mossberg@eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.